We środę, 24 kwietnia Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) złożyła do Głównej Komisji Wyborczej (GKW) ponad 27 tysięcy podpisów popierających rejestrację listy wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Karty do zbiórki podpisów zostały wydane po świętach wielkanocnych. Zebranie tak dużej ilości podpisów w tak krótkim czasie to wielki sukces organizacyjny ugrupowania.

AWPL-ZChR podała do sądu GKW za nałożenie wymogu zbierania podpisów przez partię, pomimo że inne partie nie musiały tego robić. Niestety, sąd nie śpieszy się z rozpatrzeniem skargi, dlatego partia zaczęła zbierać podpisy, aby dochować terminu rejestracji listy kandydatów do PE, który mija w czwartek, 25 kwietnia. Po zadeklarowaniu udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Główna Komisja Wyborcza zmusiła jedynie AWPL-ZChR do ponownego zebrania 10 000 podpisów. Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli partia brała udział w poprzednich wyborach i otrzymała co najmniej 10 000 głosów, nie zbiera podpisów ponownie. Wszystkie partie, które wzięły udział w wyborach, nawet jeśli zdobyły tylko 1 procent głosów, nie zbierają podpisów. Tylko AWPL-ZChR, która uzyskała 5,5 proc. i 70 000 głosów, zmuszono do ponownego zebrania podpisów. GKW swą decyzję argumentuje tym, że w ostatnich wyborach partia była w koalicji z regionalną partią z Kłajpedy, Sojuszem Rosjan. Chociaż ta sama GKW swymi decyzjami corocznie rozdziela głosy partii będących w koalicji proporcjonalnie do ilości kandydatów każdej partii na liście koalicyjnej. W obecnej sytuacji tego nie zrobiła i nakazała AWPL-ZChR zbierać podpisy.

Kolejny więc już raz wszelkimi sposobami podejmowane są próby utrudnienia udziału AWPL-ZChR w procesie wyborczym. Innym przykładem jest zmiana okręgów wyborczych, której dokonuje się tylko na Wileńszczyźnie. Na zbliżające się wybory do Sejmu rejon wileński został podzielony na cztery części, a do Wilna przyłączono aż 9 dzielnic wyborczych. Zrobiono to po to, aby polska partia miała szansę wygrać nie w trzech okręgach, ale tylko w jednym.

Niestety, podejmowane są działania mające na celu organizacyjne osłabienie mniejszości narodowych. Pomimo rzucanych kłód pod nogi AWPL-ZChR poprzez bardzo szybkie zebranie podpisów pokazała, że jest w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności i sztucznie tworzone problemy. Lider ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski serdecznie dziękuje każdemu za złożony podpis. Szczególne słowa uznania kieruje do sztabu partii i kilkuset społeczników, którzy poprzez swój ogromny trud zebrali w ciągu dwóch tygodni tak wielką ilość podpisów poparcia dla AWPL- ZChR.

  1. Zapowiada się znakomita uroczystość (pogoda gwarantowana!). Obecność – kto tylko może – obowiązkowa!

  2. „Lider ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski serdecznie dziękuje każdemu za złożony podpis. Szczególne słowa uznania kieruje do sztabu partii i kilkuset społeczników, którzy poprzez swój ogromny trud zebrali w ciągu dwóch tygodni tak wielką ilość podpisów poparcia dla AWPL- ZChR.” – również dziękuję dla Wilniuków oraz gratuluję wspaniałego sukcesu na przekór różnym przeszkodom czynionym przez nieprzychylne Polakom instytucje.

  3. Tak ogromna ilość – 27 tysięcy podpisów w ciągu dwu tygodni!!! Wspaniały wynik, znakomita informacja.

Comments are closed.