Wybory samorządowe odbędą się na Litwie 5 marca 2023 roku. 7 października ruszyła kampania wyborcza przed wyborami. W jej trakcie m.in. rejestrowani są uczestnicy kampanii politycznej w wyborach, kandydaci, listy kandydatów.

Do udziału w wyborach zarejestrowała się również partia parlamentarna Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Zgodnie z decyzją podjętą na wspólnym posiedzeniu Rady Naczelnej AWPL-ZChR, Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie i kierownictwa „Macierzy Szkolnej” w dniu 27 października br. kandydatów w marcowych wyborach samorządowych będą typowały koła terenowe tych organizacji. W związku z tym w końcu bieżącego tygodnia apel do prezesów kół i członków ZPL wystosował Waldemar Tomaszewski, prezes tej największej organizacji polskiej na Litwie.

Prezes zaznaczył, że władze samorządowe są dla Polaków na Litwie najbardziej istotne, bowiem są m.in. najbliżej człowieka i dobrze znają ich potrzeby.

„Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin, reprezentująca polską i inne mniejszości narodowe i ich interesy w samorządach oraz parlamencie, 19 października została zarejestrowana przez Główną Komisję Wyborczą w wyborach samorządowych jako samodzielny członek kampanii politycznej. W zbliżających się wyborach samorządowych wybierzemy władze lokalne, które dla nas – Polaków na Litwie – są najważniejsze, bowiem radni i merowie Wileńszczyzny służą naszym interesom, realizują nasze postulaty i podejmują pomocne mieszkańcom działania” – czytamy w apelu.

W piśmie zostały wypunktowane sprawy, które są oczkiem w głowie władz na Wileńszczyźnie.

„Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związkowi Chrześcijańskich Rodzin przed czterema laty się udało po raz kolejny bezapelacyjnie wygrać wybory na Wileńszczyźnie, została utrzymana pozycja lidera w okręgu wileńskim, w którym mieszka 1/3 obywateli Litwy. Pozytywne skutki wyniku wyborów można było odczuć w postaci parasola ochronnego w istotnych dla nas kwestiach, decydujących o stanie posiadania społeczności polskiej (np., w dziedzinie edukacji, kultury, dziedzictwa narodowego)” – wskazał w apelu prezes ZPL.

„30 grudnia br. mija termin oficjalnego zgłaszania kandydatów do rad samorządowych i w bezpośrednich wyborach merów. W związku z tym 27 października odbyło się wspólne posiedzenie Rady Naczelnej AWPL-ZChR, Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie oraz kierownictwa Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Na wspólnym posiedzeniu czołowych polskich organizacji zapadły decyzje o zwróceniu się do wszystkich kół terenowych ZPL, AWPL-ZChR i „Macierzy Szkolnej” z prośbą o zgłaszanie osób, które mogą wystartować na listach wyborczych AWPL-ZChR, by realizować umiejętności i talenty w służbie na rzecz lokalnych społeczności. Na posiedzeniu w trakcie dyskusji było akcentowano, że kandydat powinien cieszyć się szacunkiem i poważaniem wśród lokalnej społeczności, któremu także są bliskie wartości, które są zawarte w haśle Bóg-Honor-Ojczyzna” – czytamy w liście wystosowanym przez W. Tomaszewskiego do prezesów kół i członków ZPL.

W liście lider polskiej społeczności na Litwie zawarł również prośbę o zgłaszanie propozycji do powstającego właśnie programu wyborczego.

„Prosimy również o zgłaszanie swych postulatów do opracowywanego obecnie programu wyborczego samorządów Wilna, Kłajpedy i Wisagini, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego, szyrwinckiego, święciańskiego, jezioroskiego i ignalińskiego” – czytamy w apelu.

Do prezesów kół i członków ZPL, oprócz apelu, wysłane zostało ponadto sprawozdanie o wykonaniu programu wyborczego przez przedstawicieli AWPL-ZChR w kadencji 2019-2023 oraz lista innych ich prac i dokonań.

Źródło L24.lt, fot. W. Jusiel

  1. W poprzednich wyborach samorządowych w 2019 roku AWPL dominowała w okręgu wileńskim, za co należą się podziękowania tak wszystkim co głosowali, jak i tym co pracowali w kampanii.
    W 6 samorządach (Wilna, wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i Wisagini) osiągnięto znakomity wynik – 56 mandatów. Z czego najwięcej 53 w okręgu wileńskim, co dało w tym okręgu zaszczytne, pierwsze miejsce. Jak wiadomo, jest to jedna trzecia Litwy, gdzie mieszka ponad 800 tysięcy obywateli kraju. Okręg wileński to prawie połowa gospodarki Litwy, gdzie wytwarzane jest 42 proc. litewskiego PKB.

  2. Na listach wyborczych AWPL-ZCHR zawsze jest szerokie przedstawicielstwo Polaków aktywnych w różnych działaniach i organizacjach. Są również przedstawiciele innych mniejszości narodowych oraz osoby ze wspólnoty litewskiej. Kandydaci listy AWPL to przykład jednoczenia ludzi i środowisk, żeby wyborcy z pełnym przekonaniem mogli dokonać wyboru swoich przedstawicieli.

Comments are closed.