Zmarł Stanisław Pieszko – działacz społeczności polskiej na Litwie, prezes Fundacji Wspierającej Oświatę Polską na Litwie „Samostanowienie”. Miał 82 lata.

Urodził się 22 kwietnia 1941 roku we wsi Notalino w rejonie wileńskim.

Od 1962 do 1975 roku pracował jako inspektor w technikum rolniczym w rejonie wileńskim. W 1976 roku ukończył studia w Instytucie Elektryfikacji i Mechanizacji Rolnictwa w Mińsku, zdobywając zawód inżyniera mechanika. W latach 1975–1990 pełnił funkcję dyrektora przedsiębiorstwa remontowego w rejonie solecznickim.

W latach 1990-1992 był członkiem Rady Najwyższej Republiki Litewskiej – Sejmu Restytucyjnego.

Aktywnie działał w Związku Polaków na Litwie. Był wieloletnim członkiem zarządu oraz wiceprezesem tej organizacji.

Był założycielem Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą „Samostanowienie”. Fundacja ta od 20 lat organizuje m.in. skierowany do uczniów szkół polskich na Litwie konkurs poświęcony św. Janowi Pawłowi II.

Za aktywną działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie oraz propagowanie polskiej kultury był wielokrotnie nagradzany. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2006), Oficerskim (2012) i Komandorskim (2022) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą (2023).

Za: L24.lt, fot. Marian Paluszkiewicz

  1. Pożegnanie ze śp. Stanisławem Pieszką odbędzie się w sali pogrzebowej przy kościele św. Piotra i Pawła w Wilnie (ul. Paco 4) od godziny 16.00 2 lutego do godz. 12.00 3 lutego. 3 lutego o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza św. za zmarłego w kościele w Bujwidzach. Śp. Stanisław Pieszko spocznie na cmentarzu parafialnym w Bujwidzach, gdzie są pochowani jego rodzice.

Comments are closed.