Polacy na Litwie przyłączyli się do ogólnoeuropejskiej inicjatywy obywatelskiej, której celem jest zagwarantowanie pełni praw autochtonicznym mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej.
Z apelem o podpisywanie petycji wystąpił lider polskiej społeczności na Litwie, przewodniczący AWPL-ZChR (Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin) europoseł Waldemar Tomaszewski.
W apelu czytamy m.in.: „Minority SafePack Initiative to pakiet propozycji ustaw, który ma zagwarantować ochronę mniejszości narodowych oraz szereg aktów prawnych UE, umożliwiających wspieranie praw mniejszości, prawa do języka oraz do ochrony kultury. Główne cele inicjatywy można streścić jako: bezpieczeństwo mniejszości narodowych oraz regulacje ustawowe związane z mniejszościami, a w szczególności zagwarantowanie korzystania z języka mniejszości w urzędach państwowych i samorządowych, na kartach wyborczych, w napisach informacyjnych i w życiu publicznym.”
Aby inicjatywa obywatelska mogła wejść w życie potrzebne jest zebranie 1 miliona podpisów w całej Unii oraz w co najmniej 7 krajach europejskich przekroczenie wyznaczonego progu. W kilku krajach już osiągnięto wymagany poziom. Na Litwie potrzeba zebrać co najmniej 8250 podpisów.
Wcześniej zbiórkę podpisów na Litwie prowadziły różne fundacje pozarządowe, ale zdołały zebrać niewiele ponad zaledwie 100 podpisów. Po apelu Waldemara Tomaszewskiego akcja zdecydowanie przyspieszyła.

Petycję można podpisywać do 28 marca w Kołach i Oddziałach ZPL lub elektronicznie pod linkiem:

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

 1. Jak poinformowała Renata Sobieska, koordynator inicjatywy zbierania podpisów, w ciągu zaledwie dziesięciu dni zebrano ponad 12,5 tysiąca podpisów, w tym poprzez Internet około 7500 podpisów, a na formularzach w formie papierowej ponad 5000 podpisów. Tym samym dzięki ZPL, ta ważna europejska inicjatywa została uratowana, a liczba podpisów przekroczyła z dużą nadwyżką niezbędną ich liczbę, wymaganą dla Litwy. Zebranie tak dużej ilości podpisów, bo aż 12500 w tak krótkim czasie, pokazało wielką sprawność organizacyjną ZPL. Dzięki temu cała akcja zakończyła się sukcesem.

  Europoseł Waldemar Tomaszewski podziękował wszystkim, którzy w niecałe dwa tygodnie, dzięki swojemu zaangażowaniu, pracując dla idei, podpisali petycję, podziękował również setkom osób, aktywnym patriotom, którzy pomagali w zbieraniu podpisów.

 2. Wielkim sukcesem kończy się na Litwie akcja zbierania podpisów pod ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską, mającą na celu zagwarantowanie pełni praw autochtonicznym mniejszościom narodowym w Unii Europejskiej. Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski, podziękował wszystkim osobom, które podpisały petycję.

  Do niedawna, główne informacje na temat zbierania podpisów rozpowszechniały organizacje pozarządowe, efekty ich działań były niestety znikome. Przez rok trwania akcji podpisowej zebrano zaledwie 140 podpisów, co groziło fiaskiem tej inicjatywy na Litwie, ponieważ minimalny próg ilości podpisów wymagany dla naszego kraju wynosi 8250 podpisów. Wówczas w całą akcję włączyły się struktury Związku Polaków na Litwie. Z apelem o podpisywanie petycji zwrócił się do mieszkańców Wileńszczyzny poseł Waldemar Tomaszewski. Dopiero wtedy liczba zebranych podpisów gwałtownie wzrosła.

 3. Różnorodność etniczna, językowa i kulturowa autochtonicznych mniejszości narodowych jest oczywistym bogactwem Europy. Jednak w niektórych krajach wciąż dominują tendencje wykluczające i dzielące. Tak jest na przykład na Litwie, gdzie dyskryminacja dotyka rdzenną polską ludność Wilenszczyzny. Mam głęboką nadzieję, że przy pomocy tej akcji uda się zmienić to nastawienie.

 4. Jestem ZA – niech te działania poprawią los Rodaków na Litwie (bo niestety Ukraina i Białoruś są poza strefą oddziaływania UE).

 5. Akcja zbliżając się do finiszu nabrała przyspieszenia. Już 8 państw zebrało wymagane minima krajowe, do miliona brakuje niewiele. Na Litwie po rozgłoszeniu akcji przez lidera polskiej społeczności Waldemara Tomaszewskiego też jest zdecydowany postęp, już oficjalnie widnieje 3,5 tysiąca podpisów a listy papierowe wciąż spływają. Gratulacje dla wszystkich, którzy nie sa obojętni i nie stoją z boku.

 6. Skoro Litwini nie chcą sami po dobroci, to trzeba ich „pogonić” prawem i naciskiem międzynarodowym.

 7. Bardzo dobra inicjatywa warto podpisać petycję, również Polacy mogą ją podpisywać pod swoim krajem, liczy się kazdy podpis.

Comments are closed.