W październiku 2019 roku Instytut Pamięci Narodowej po raz pierwszy wręczy Nagrodę „Semper Fidelis”

Uhonorujemy osoby, instytucje i organizacje, które działają na rzecz upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zarówno w kraju, jak i za granicą.

Laureatów wyłoni Kapituła Nagrody, na czele której stoi prezes IPN. Honorowe wyróżnienie będą corocznie otrzymywać osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Kapituła w każdym roku ma również możliwość przyznania jednej nagrody post mortem.

Nagroda ma także walor edukacyjny. Pomoże w rozpowszechnianiu wiedzy na temat tego, co Polska straciła po 1945 r. A straciła wiele. Na Kresach pozostały relikwie dawnej Rzeczypospolitej – to źródło naszej tożsamości, tradycji, kultury. Wszyscy, którzy poświęcają się ratowaniu tych pamiątek, przywracaniu i utrwalaniu pamięci o historii tych ziem, zasługują na szczególne uznanie i wdzięczność obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Kandydatów zgłaszać można do 15 września 2019 r. po wypełnieniu wniosku znajdującego się na stronie internetowej IPN oraz po przesłaniu wniosku na adres Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) lub elektronicznej: semperfidelis@ipn.gov.pl.

Źródło: ipn.gov.pl

  1. Mam nadzieję, że nagrody trafią w zasłużone ręce, do tych, co naprawdę polskość krzewią i jej bronią. A nie dla jakichś giedroyciowców albo fundacyjek, którzy usiłują sobie zawłaszczać prawo do mówienia w imieniu Polaków i Kresowiaków.

Comments are closed.