Wybrane centralne inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

27 lutego – 8 marca

odsłonięcie 11 tablic pamiątkowych w szkołach, do których uczęszczali bohaterowie konspiracji młodzieżowej

28 lutego

Warszawa – konferencja prasowa poświęcona bohaterom konspiracji młodzieżowej oraz ich upamiętnieniu przez Instytut Pamięci Narodowej

Warszawa – pokaz filmu „Wyklęty” (kino „Atlantic”)

1 marca

Warszawa, godz. 9.30 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej członków młodzieżowej organizacji antykomunistycznej (XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa – Kuli przy ul. Oszmiańskiej 23/25) z udziałem prezesa Jarosława Szarka i wiceprezesa Krzysztofa Szwagrzyka

Warszawa, godz. 11.00 – otwarcie wystawy „Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956” poświęconej konspiracyjnym organizacjom młodzieżowym działającym na ziemiach polskich w latach 1944 – 1956. Wystawy zostaną otwarte w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście), Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Mysłowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Pułtusku, Rzeszowie, Słupcy, Starogardzie Gdańskim, Tomaszowie Mazowieckim, Wrocławiu.

Warszawa, Kwatera „Ł”, godz. 12.00 – uroczystości z udziałem kierownictwa IPN

Warszawa, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, godz. 16.00 – uroczystości z udziałem kierownictwa IPN

Warszawa – prezentacja książki „Obszar Centralny Zrzeszenia WiN”. W dyskusji udział wezmą: dr Tomasz Łabuszewski, dr Kazimierz Krajewski, dr Andrzej Chmielarz, rozmowę poprowadzi redaktor dr Jędrzej Lipski (Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie, godz. 17.30)

Warszawa, godz. 18.00 – uroczystości na pl. Piłsudskiego z udziałem kierownictwa IPN

Siedlce – prelekcja Kamili Sachnowskiej z Biura Poszukiwań i Identyfikacji: „Kwatera Ł. Panteon narodowy pod cmentarnym murem” (Muzeum Regionalne w Siedlcach, godz. 18.00)

2 marca

Warszawa – seminarium dla nauczycieli poświęcone Janowi Rodowiczowi „Anodzie” – harcerzowi Szarych Szeregów i żołnierzowi Armii Krajowej, powstańcowi warszawskiemu, jednej z tysięcy ofiar stalinizmu (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25).

5 marca

Warszawa – objazd naukowy dla uczniów – uczestników projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”, uczniowie odwiedzą Willę Jasny Dom, Łączkę oraz Muzeum Katyńskie

Warszawa – lekcje pt. „Niezłomni” z udziałem grupy rekonstrukcyjnej

6 marca

Warszawa – lekcje pt. „Niezłomni” z udziałem grupy rekonstrukcyjnej

7 marca

Warszawa – wydarzenie multimedialno-artystyczne w 70. rocznicę śmierci mjr. H. Dekutowskiego „Zapory”; o godz. 11:00 w kinie Luna odbędzie się projekcja filmu „Zapora” (prod. IPN), po filmie odbędzie się panel dyskusyjny. W Teatrze Polskim rozpocznie się druga część wydarzenia – koncert Zespołu Sonanto przeplatany urywkami wspomnień kombatantów, które były nagrywane przy okazji produkcji filmu „Zapora”, a nie ma ich w filmie. Darmowe wejściówki będą do odebrania w kasie teatru.

15 i 16 lutego

Warszawa – seminarium dla nauczycieli „Dowody zbrodni”, organizowane przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji i Biuro Edukacji Narodowej

marzec

Edukacyjna paczka historyczna na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – paczka dla szkół, centr kultury, harcerzy i innych jednostek edukacyjnych, zwierająca wystawę edukacyjną, pakiet materiałów dla nauczyciela oraz dwa audiobooki z tekstami źródłowymi do wykorzystania na zajęciach rocznicowych (https://pamiec.pl/pa/edukacja/akcje-i-obchody/ogolnopolskie/1-marca-narodowy-dzien/edukacyjna-paczka-histo/18169,EDUKACYJNA-PACZKA-HISTORYCZNA-na-Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych.html)

akcja edukacyjna o katowniach praskich, organizowana we współpracy z oddziałem warszawskim IPN. W planach są spacery edukacyjne dla młodzieży, nauczycieli oraz osób chętnych (przy wcześniejszych zapisach) połączone z zejściem do piwnicy byłej katowni NKWD przy ul. Strzeleckiej 8. W ramach akcji edukacyjnej zrealizowany zostanie odcinek „Wideoczatu z historią” poświęcony katownią praskim oraz odbędzie się spotkanie w CE Przystanek Historia z reżyserką E. Żmigrodzką, połączone z projekcją filmu „W samym centrum miasta”. – projekt jest we wczesnej fazie planowania i dużo zależy od tego, kiedy skończą się prace przy Strzeleckiej.

Pełen program obchodów Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych pod adresem:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/65254,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-1-marca-2019.html

Źródło: ipn.gov.pl