W Wilnie odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Własna siedziba, na którą wileńska uczelnia czekała aż 17 lat, została wybudowana przy ul. Aguonų, niedaleko Liceum im. Adama Mickiewicza.

„Mamy nadzieję, że nowy budynek stanie się miejscem, w którym będą rodzić się nowe pomysły i który będzie sprzyjać rozwojowi naszych studentów i pracowników” – podczas uroczystości otwarcia gmachu powiedział dziekan Filii Uwb w Wilnie, dr hab. Jerzy Halicki.

Podkreślił, że już od początku istnienia Filii UwB w Wilnie, od 2007 roku, podejmowane były działania zmierzające do zapewnienia jej własnej siedziby. Po 13 latach bezskutecznych zabiegów nastąpił przełom. W październiku 2021 roku została podpisana umowa na budowę własnej siedziby. We wrześniu 2022 roku wmurowano kamień węgielny, a już dziś nastąpi przecięcie wstęgi symbolizującej oddanie budynku do użytku. Inwestycja kosztowała ponad 10 milionów euro. Została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz środków własnych Uniwersytetu w Białymstoku.

W uroczystości otwarcia nowej siedziby Filii wzięła udział przebywająca z dwudniową wizytą na Litwie marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska oraz przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen.

„Dzień, kiedy otwiera się szkołę, jest zawsze dniem szczęśliwym, ale kiedy otwiera się uniwersytet, i tak piękny i nowoczesny, to jest naprawdę wielkie szczęście, bo nic tak ludzi nie łączy jak nauka, kultura i szkoła. Uniwersytet kształtuje ludzi, którzy będą w przyszłości decydowali o tym, jakie będą nasze kraje” – powiedziała marszałek Senatu RP. Wyraziła nadzieję, że rozwój Filii Uwb w Wilnie przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy polskich i litewskich naukowców oraz młodzieży obu krajów.

Przewodnicząca Sejmu RL zapewniła, że stosunek litewskich władz politycznych: Sejmu, rządu, Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu wobec Filii UwB w Wilnie jest niewątpliwie pozytywny. „Jesteście ważną częścią naszego systemu szkolnictwa wyższego” – powiedziała.

Nowa siedziba Filii to nowoczesny, czteropiętrowy budynek, z mansardą i piwnicą, o powierzchni ponad 3 tys. metrów kwadratowych. Będzie tu mogło kształcić się ponad 300 studentów. W budynku uniwersyteckim będzie miało swoją siedzibę również Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.

To dzień wielkiej radości. Tak otwarcie nowej siedziby Filii UwB w Wilnie określił ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł. Podkreślił, że to święto zarówno współpracy między Polską i Litwą, jak i święto dla środowiska polskiego na Litwie, dla którego działalność tej uczelni jest niezwykle ważna. „To jest ośrodek budujący, wokół którego buduje się inteligencja, który ma szansę stać się prawdziwym ośrodkiem naukowym na Polaków na Litwie, ale także który wypuszcza co roku absolwentów, zasilających środowisko Polaków na Litwie” – powiedział ambasador.

Na otwarciu nowego gmachu Filii był też obecny rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski oraz rektor-elekt, prof. dr hab. Mariusz Popławski.

Szeregi absolwentów Filii UwB w Wilnie rosną w siłę. Co roku ponad stu absolwentów szkół polskich na Litwie podejmuje studia na kierunkach: ekonomia (studia licencjackie i magisterskie), informatyka (studia licencjackie), europeistyka (studia licencjackie), a od 2023 roku uczelnia oferuje też czwarty kierunek – pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, a także kurs teologiczno-katechetyczny. W ciągu 17 lat działalności uczelni dyplomy otrzymało już ponad 800 osób.

Filia UwB w Wilnie to pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. To również pierwszy zamiejscowy wydział uczelni polskiej poza granicami Polski.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *