Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau wręczył nominację ambasadorską Konstantemu Radziwiłłowi, który zostanie nowym Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Litewskiej.

Za: facebook.com/Ambasada RP w Wilnie

Comments are closed.