W Wilnie oddano hołd żołnierzom Samoobrony Wileńskiej, pierwszym wileńskim ofiarom walk o niepodległość.

Przy kolumnie „Wilno swym Wybawcom” w kwaterze polskiej na Nowej Rossie odbyła się warta honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach ośmiu żołnierzy Samoobrony Wileńskiej, którzy polegli na przełomie 1918/19 r. w obronie Wilna.

Organizatorzy uroczystości: Klub Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka”, redakcja portalu Wilnoteka.lt i Komitet Opieki nad Grobami Wojennymi, przypomnieli pokrótce losy Samoobrony Wileńskiej i stoczonych przez nią walk o Wilno.

W pierwszych dniach stycznia 1919 r. ostatnie oddziały pokonanych Niemiec opuściły Wilno. Po latach niewoli miasto przejęli mieszkańcy, zorganizowani w Samoobronę Wileńską, by bronić miasta przed nacierającymi wojskami sowieckimi. Niestety Samoobronie nie udało się powstrzymać bolszewików. Po zaciętych walkach w dniach 3-5 stycznia, gdy stało się jasne, że pomoc z Polski szybko nie nadejdzie, wileńskie pułki piechoty i kawalerii wycofały się. Razem z innymi oddziałami Samoobrony Litwy i Białej Rusi dały początek bohaterskiej Dywizji Litewsko-Białoruskiej Wojska Polskiego. Za kilka dni wolności Wilna życiem zapłaciło kilkudziesięciu wilnian.

Uczestnicy uroczystości, mieszkańcy Wilna i młodzież, zapalili znicze na grobach żołnierzy Samoobrony, pochowanych na Starej Rossie. Następnie zebrani udali się na wycieczkę po miejscach związanych z działalnością Samoobrony i jej bohaterów – Ostra Brama – ul. Królewska – ul. Zarzeczna – ul. Wronia – pl. Łukiski. Uroczystości zakończyła Msza św. w intencji poległych w walkach o Wilno.

  1. Wileńszczyzna zawsze cechowała się ludnością odważną i patriotyczną, wydała wspaniałych obrońców Ojczyzny.

Comments are closed.