huta-przemysl3_GW niedzielę 28 lutego 2016 r. w Przemyślu upamiętniono 72 rocznicę zagłady mieszkańców polskich miejscowości Huta Pieniacka i Korościatyna na Podolu.

Uroczystość rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. św. Trójcy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Czenczek. W koncelebrze uczestniczyli ks. prałat Jan Mazurek – proboszcz kościoła pw. św. Trójcy oraz ks. prałat Tadeusz Pater, Kresowianin, naoczny „świadek historii”. Oprawę muzyczną mszy św. wykonali członkowie salezjańskiej orkiestry „Augustino”.

W homilii ks. Stanisław Czenczek mówił o polskiej miejscowości Huta Pieniacka, gdzie 28 lutego 1944 roku ponad tysiąc mieszkańców zostało spalonych wraz z zabudowaniami przez pułk policyjny SS złożony z ochotników do SS Galizien oraz bojówkę UPA. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Podczas uroczystości przy pomniku wystąpił ks. Tadeusz Pater, mówił o ludobójstwie w Korościatynie i innych miejscowościach, a także rodzinnym Rumnie, gdzie w czerwcu 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali 40 Polaków, w tym 6 osób z najbliższej rodziny księdza. Dzisiaj szczególnie ważna jest pamięć o ofiarach, bo winnych ludobójstwa nie ma, a historia jest zakłamywana i postępuje gloryfikacja ludobójców. Kończąc wystąpienie ks. Tadeusz Pater podziękował organizatorom mszy św. i uroczystości pamięci zamordowanych Polaków pod hasłem ”Nie o zemstę, lecz o prawdę i pamięć wołają ofiary”.

We mszy św. i uroczystościach pod pomnikiem wzięły udział poczty sztandarowe Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej z harcerzami i komendantem Hufca phm. Mariuszem Lato, I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcącego, Strzelcy i komendant Roman Głowacz oraz Polacy z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z przygranicznych Mościsk. Obecni byli Lucyna Podhalicz – przewodnicząca Rady Miejskiej, reprezentująca jednocześnie marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, zastępca prezydenta miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, przedstawiciele starosty przemyskiego, rodziny kresowe, katyńskie, sybirackie, harcerze „Szarych Szeregów”, Młodzież Wszechpolska oraz Wojciech Pawliszak reprezentujący posła RP Wojciecha Bakuna.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy krzyżu-pomniku martyrologii Polaków w Rumnie, gdzie od czerwca 2010 roku złożona jest w urnie ziemia pobrana przy pomniku w Hucie Pieniackiej 28.02.2009 po uroczystości z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy.

Organizatorami uroczystości byli: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów, Przemyskie Rodziny Kresowe i Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.

Autor: Stanisław Szarzyński

Tekst zaczerpnięty ze strony: kuriergalicyjski.com

  1. Takie uroczystości są konieczne. Trzeba pielęgnować pamięć historyczną o ludobójstwie dokonanym na polskiej ludności Kresów.

  2. „Ponad tysiąc mieszkańców zostało spalonych wraz z zabudowaniami, zginęli tylko dlatego, że byli Polakami.” Taka jest brutalna prawda o tamtych czasach. Prawda, której nie można relatywizować i zakłamywać w imię jakiejś wydumanej geopolityki.

Comments are closed.