fotoStaraniem Polaków mieszkających na Białorusi oraz pracowników Ambasady RP w Mińsku uporządkowano kwaterę powstańców styczniowych, uczestników wojny 1920 roku i żołnierzy AK w Burakach w obwodzie witebskim.
Kwatera na cmentarzu w nieistniejącej już miejscowości Buraki w rejonie postawskim znajdowała się pod opieką społeczności polskiej, ale wymagała odświeżenia.

 

W ramach prac uporządkowano jej teren, pomalowano mogiły oraz ogrodzenie. Na zakończenie oddano cześć pamięci osób pochowanych na cmentarzu w Burakach.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku
  1. Ten cmentarzyk miał „szczęście” a co z wieloma innymi które ulegają dewastacji i nikną w oczach?

Comments are closed.