Z przykrością informujemy Państwa, że w Dniu Zadusznym, czyli 2 listopada 2022 roku, w wieku 91 lat, opuścił ziemski padół Stanisław Uszakiewicz, wieloletni działacz Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej, autor licznych publikacji historycznych, krajoznawczych i autobiograficznych, jeden z mentorów społeczności polskiej Lidy.

Śp. Stanisław Uszakiewicz urodził się w maju 1931 roku w Juraciszkach. We wrześniu 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, miał pójść do 2 klasy szkoły podstawowej. Do szkoły jednak nie poszedł, gdyż nauczyciel, który miał prowadzić zajęcia został zmobilizowany na wojnę z Niemcami, a zastępstwa dla niego nie wysłano. Potem był 17 września, przyjście Sowietów i likwidacja polskiego szkolnictwa.

Panu Stanisławowi wystarczyło jednej klasy polskiej szkoły, aby opanować niemal do perfekcji język ojczysty zarówno w mowie, jak i w piśmie. Po upadku ZSRR Stanisław Uszakiewicz był jednym z niewielu lidzian umiejących pisać po polsku. W 1990 roku podejmuje współpracę z czasopismem „Ziemia Lidzka” – tytułem, który aspirował do tego, żeby stać się odrodzonym czasopismem o tej nazwie, które ukazywało się w Lidzie w latach 1936- 1939.

Stanisław Uszakiewicz stał się jednym z kluczowych autorów odrodzonej „Ziemi Lidzkiej”. Publikował tutaj niezwykle ciekawe i treściwe wspomnienia z lat dzieciństwa, artykuły krajoznawcze, opowiadające o wybitnych postaciach związanych z Ziemią Lidzką, a także opracowania historyczne traktujące o najważniejszych faktach z historii Polski.

Aktywność Stanisława Uszakiewicza nie ograniczała się do działalności publicystycznej i krajoznawczo-historycznej. Na początku lat 90. minionego stulecia Stanisław Uszakiewicz wraz z Wiktorem Nosowiczem założył w Lidzie Koło Żołnierzy Armii Krajowej, na bazie którego sformowane zostały prężnie działające przez dziesięciolecia przy Związku Polaków na Białorusi struktury Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi oraz Stowarzyszenia Polaków – Ofiar Represji Politycznych (Sybiraków).

Dzięki doskonałej znajomości języka polskiego i umiejętności pisania po polsku Stanisław Uszakiewicz pomógł w wyrobieniu dokumentów kombatanckich ponad stu osobom – żołnierzom Armii Krajowej, berlingowcom, andersowcom oraz uczestnikom wojny obronnej 1939 roku.

Za swoje zasługi dla odrodzenia polskości na byłych Wschodnich Kresach Stanisław Uszakiewicz otrzymał kilka odznaczeń. Był honorowany między innymi Dyplomami wdzięczności przez Związek Polaków na Białorusi, a w roku 2019 Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie odznaczyło polskiego patriotę z Lidy Złotym Kresowym Krzyżem Pamięci.

Dzisiaj w lidzkim Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (Farnym) odbyła się Msza święta pogrzebowa w intencji śp. Stanisława Uszakiewicza.

Cześć Jego Pamięci!

Źródło: glosznadniemna.pl

Comments are closed.