W tym roku mija 76. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu oraz 75. rocznica ludobójstwa w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie. Centralne uroczystości zaplanowane są na Jasnej Górze i w Warszawie oraz w wielu innych miejscowościach.

Pod poniższym linkiem harmonogram ogólnopolskich upamiętnień, które odbędą się w dniach 6 – 14 lipca:

http://isakowicz.pl/ogolnopolskie-upamietnienie-ofiar-ludobojstwa-na-kresach-wschodnich-6-14-lipca-jasna-gora-warszawa-poznan-chodziez-kedzierzyn-kozle/

Przyjedź, zabierz ze sobą Rodzinę i Przyjaciół oraz podaj dalej!

***

 

Jasna Góra, 6 – 7 lipca – XXV Pielgrzymka Kresowian i Światowy Zjazd Kresowian
Organizator Światowy Kongres Kresowian i Danuta Skalska

Sobota, 6 lipca
g. 17.00 koncert „Kresy śpiewają dla Rodaków
g. 21.00 – Apel Jasnogórski

Niedziela, 7 lipca
g. 9.30 – Msza święta za poległych, pomordowanych i wypędzonych Kresowian. Kazanie ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
g. 10.30 – Marsz Pokoleń Kresowian pod figurę Matki Bożej i ułożenie ze zniczy Krzyża Pamięci, poświęconego ofiarom OUN-UPA i SS Galizien.
g. 11.30 – Aula Jana Pawła II – Część oficjalna
g. 12.30 – Otwarte Forum Kresowe
g. 15.00 – Koncert „Kresy – Pamięć – Wiara”

8 lipca – Sopot
Godz. 19.00 – w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli włączymy się w upamiętnienie Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian koncertem 8 lipca o g. 19:00 – Wspomnienie Wołynia w poezji. Będą również informacje o Rocznicy Rzezi Wołyńskiej w programie festiwalu IX wieczory Muzyczne u św. Andrzeja Boboli Sopot 2019.
Anna Sawicka
Kierownictwo artystyczne IX wieczorów Muzycznych u św. Andrzeja Boboli Sopot 2019

10 i 11 lipca – Przemyśl

10 lipca 2019 r.
Godz. 18.00 – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Wieczór z przemyskim poetą i prozaikiem Mateuszem Pieniążkiem „LAMENTACJE WOŁYŃSKIE”(promocja książki)

11 lipca 2019 r.
Godz. 12.00 – Rondo Ofiar Wołynia w Przemyślu
Sygnał syren ku czci ofiar zbrodni wołyńskiej;
Modlitwa i symboliczne zapalenie zniczy na Rondzie Ofiar Wołynia;
Start Rowerowego Rajdu Pamięci Ofiar Wołynia
(organizator: Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów)
Godz. 16.00
Msza Święta w Kościele OO. Karmelitów Bosych w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej
z udziałem pocztów sztandarowych
Godz. 17.30
Uroczystość na Cmentarzu Wojskowym przy Grobie Wołyńskim
Partnerzy uroczystości:
Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek

11 lipca Gdańsk – w siedzibie IPN odbędzie się spotkanie połączone z prezentacją broszury edukacyjnej na temat Ludobójstwa na Wołyniu. Oba materiały (broszura i film) zostały bardzo dobrze przyjęte i ocenione przez dr. Leona Popka z IPN.
Katarzyna Underwood – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej

Warszawa, 11 lipca – uroczystości państwowe
Organizator – minister Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
g. 10.30 – msza świętą za ofiary ludobójstwa w Katedrze Polowej przy ul. Długiej
g. 12.00 – złożenie wieńców pod Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego
g. 14.00 – modlitwa i Apel Pomordowanych pod Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa Polaków na Skwerze Wołyńskim (przy ul. Gdańskiej).
g. 18.00 – Przystanek Historia” IPN przy ul. Rakowiecka 37 (dawny Areszt Śledczy)
Panel dyskusyjny o ludobójstwie na Kresach i relacjach polsko-ukraińskich
Paneliści – Ewa Siemaszko, dr Leon Popek i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Poznań, 11 lipca, g. 17.00 – msza świętą w dolnym kościele św. Jana Kantego

Chodzież, 11 lipca
17.00 Msza św. w Kościele NNMP
18.00 spotkanie przy kamieniu wołyńskim na cmentarzu parafialnym
19.00 wieczornica kresowa w Chodzieskim Domu Kultury (sala widowiskowa).

Zielona Góra, 11 lipca
17.00 – Skwer Kresowy w Zielonej Górze (ul. Łężyca-Kościelna, obok kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej) – modlitwa i apel pamięci, złożenie kwiatów i zniczy
18.30 – kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze – msza święta w intencji pomordowanych, homilię wygłosi ks. prałat kan. Eugeniusz Jankiewicz
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Pamięć Polskich Kresów” w Zielonej Górze, Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze, Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Lubuszanie dla Rzeczpospolitej, Solidarni 2010. Oddział w Zielonej Górze, Stowarzyszenie „Rota Rzeczypospolitej”, Młodzież Wszechpolska – Zielona Góra

Żary (Lubuskie), godz. 12.00 – Cmentarz Komunalny – Modlitwa i Apel Pomordowanych oraz salwa honorowa i złożenie wieńców.

Bełchatów, 11 lipca
godz. 19.00 – msza św. w kościele NMPanny przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki

Wrocław,11 lipca o godz. 13.00 – Główny Dworzec Kolejowy
Oddziałowe Biuro Edukacji IPN we Wrocławiu zaprasza przed Dworzec Główny PKP we Wrocławiu na otwarcie wystawy pt. „Wołyń 1943. Wołają z grobów , których nie ma”. Mieszkańcy i turyści będą mogli oglądać wystawę w stolicy Dolnego Śląska do końca sierpnia.
Jerzy Rudnicki

Wrocław, 11 lipca, g. 18.00 – Dwór Polski przy Rynku, I piętro – Debata Kresowa „Kresowianie na Dolnym Śląsku”
Od godziny 9.00 – Krwiobus Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, stanie na Placu Solnym we Wrocławiu. Rejestracja zakończy się o godz.13.00. Zbiórka krwi odbędzie się pod hasłem: „Oddaj Krew dla Polski”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Ku Korzeniom
1.„Udział Kresowian w odbudowie nauki i kultury we Wrocławiu” – Stanisław Srokowski, Narodowe Forum Kresowe.
2.„Organizacje kresowe na Dolnym Śląsku” – Młodzież Wszechpolska. Referent: Michał Maksim.
3.„Pomniki kresowe na Dolnym Śląsku” – Federacja dla Rzeczypospolitej.
4.„Madonny Kresowe, obrazy świętych, ołtarze, sakralna kultura materialna przywieziona z Kresów” – Obóz Narodowo-Radykalny, Sutowicz Teresa.
5.”Arcybiskup Andrzej Szeptycki: patriota czy zbrodniarz? Postawa duchownego wobec zbrodni ludobójstwa na Kresach.”– Halszka Bielecka.
6.„Polska Korporacja Akademicka Cresovia Leopoliensis” – Mikołaj Golema
Ormianie kresowi na Dolnym Śląsku .
8.„Obyczaje kresowe, kuchnia na Dolnym Śląsku” – Zbigniew Jarząbek, Akademia Patriotów
Po Debacie ok. 20.30 nastąpi przemarsz ze zniczami i flagami narodowymi pod Pomnik-Mauzoleum na bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Pod pomnikiem nastąpi błogosławieństwo oraz złożenie zniczy

Opole, 11 lipca
g. 16.00 – msza święta w kościele franciszkanów za Ofiary Ludobójstwa
17.15 – przemarsz ulicami miasta
17.00 – uroczystości na placu Wolności

Tychy, 11 lipca

Kędzierzyn-Koźle, 12 lipca
g. 10.00 – msza święta w kościele świętej Jadwigi
przemarsz ulicami miasta
Apel Pomordowanych pod pamiątkową tablicą na b. gimnazjum im. Orląt Lwowskich przy ul. Piramowicza

Zielonka Pasłęcka k. Gdańska, 12 lipca o godzinie 12. 00 – uroczystości upamiętniające Ofiary Ludobójstwa. (Większość mieszkańców wsi to Wołyniacy).

Warszawa, 13 i 14 lipca
Organizator – Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich
13 lipca, g. 10.00 – Konferencja popularno-naukowa w Przystanek Historia” IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25

Prabuty, 20 lipca
IV Rowerowy Rajd Pamięci Kresów Wschodnich

Źródło: www.isakowicz.pl

  1. Naród pamięta o ofiarach bestialskich mordów na Rodakach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów siepaczy.

  2. Piotr Stefański

    Tyle wydarzeń świadczy o ciągle żywej pamięci ludobójstwa Polaków. Które w końcu powinno zostać uznane ludobójstwem.

  3. O tej niewyobrażalnej zbrodni należy pamiętać całe życie. A historię przekazywać kolejnym pokoleniom.

Comments are closed.