Instytut Pamięci Narodowej w 2019 roku po raz pierwszy przyznał Nagrody „Semper Fidelis”. Wyróżnienie to corocznie otrzymują osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, których działalność publiczna pozostaje zbieżna z ustawowymi celami IPN. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest […]

Czytaj więcej →

Celem konferencji jest wsparcie merytoryczne i metodyczne polonijnych nauczycieli. Każda z edycji to nowy temat i nowe wyzwania. Istotnym elementem programu są wizyty studyjne w placówkach muzealnych oraz miejscach związanych z historią i kulturą Polski. Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 4 lipca o godz. 12.00. Transmisja na kanale IPNtv. Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje w […]

Czytaj więcej →

W 77. rocznicę Obławy Augustowskiej w pokamedulskim klasztorze w Wigrach uczczono pamięć jej ofiar. Była to największa zbrodnia na polskiej ludności po II wojnie światowej. Obława Augustowska, ze względu na skalę ofiar, nazywana jest „Małym Katyniem”. – Obława przeprowadzona była siłami ok. 45 tysięcy żołnierzy 50. armii 3 Frontu Białoruskiego, żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, których […]

Czytaj więcej →

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie zapraszają na wykład prof. Andrzeja Nowaka pt. „Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu”. Nazwa wykładu nawiązuje do tytułu ostatniej książki prof. Nowaka. Jest to szósty wykład z cyklu „Kolokwia Warszawsko-Wileńskie”, organizowany w Litewskim Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Czy Korona Królestwa Polskiego, […]

Czytaj więcej →

29 czerwca 2022 roku w Lublinie odbędzie się uroczysty pogrzeb Henryka Wieliczki „Lufy” – Żołnierza Wyklętego, dowódcy 4. Kadrowego Szwadronu 5. Brygady Wileńskiej AK, zamordowanego 14 marca 1949 r. w więzieniu za Zamku w Lublinie. Ceremonię rozpocznie Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Lublinie o godzinie 11.00. Następnie kondukt pogrzebowy ulicami Lublina odprowadzi doczesne szczątki […]

Czytaj więcej →

Związek Polaków na Litwie od 27 lat organizuje obchody rocznicy wyzwolenia Wilna w ramach operacji wojskowej Armii Krajowej „Ostra Brama”, których zakończeniem jest Wiec Pamięci w podwileńskich Krawczunach, gromadzący ponad pół tysiąca osób. W tym roku ZPL po raz pierwszy organizuje szeroko zakrojone obchody operacji „Ostra Brama” w samym Wilnie, gdzie główna impreza odbędzie się […]

Czytaj więcej →

Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie informuje, że z końcem maja zakończyła się akcja „Pomoc Polakom we Lwowie”. Kwota 10.445 euro za pomocą przelewu została skierowana do redakcji Polskiego Radia Lwów, a dalej będzie przeznaczona dla najbardziej potrzebujących pomocy naszych Rodaków Ziemi Lwowskiej. Przypominamy, że Zarząd Główny ZPL, wychodząc naprzeciw skierowanej do Związku prośbie Polskiego […]

Czytaj więcej →

Z okazji obchodzonego po raz pierwszy w historii Dnia Pamięci Powstań Śląskich Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Parafią Niepokalanego Poczęcia NMP zaprosili na uroczystość odsłonięcia Pomnika Orląt i Kadetów Lwowskich w dniu 20 czerwca 2022 r. na placu ks. Emila Szramka 1 w Katowicach. Wydarzenie rozpoczęło […]

Czytaj więcej →

Zarząd Główny Polaków na Litwie wydał oświadczenie w sprawie prób likwidacji polskiego szkolnictwa na Białorusi. W oświadczeniu podpisanym przez prezesa Waldemara Tomaszewskiego między innymi mówi się: „Z oburzeniem przyjęliśmy informację o narzuconej przez białoruskie władze decyzji przejścia od roku szkolnego 2022/2023 polskich szkół w Wołkowysku i Grodnie na program nauczania wyłącznie w języku rosyjskim, co […]

Czytaj więcej →

Teresa Kulikowicz-Dutkiewicz (1941-2022) to wieloletnia wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, wielka patriotka i depozytariuszka polskiej spuścizny Lwowa. Teresa Dutkiewicz urodziła się i mieszkała we Lwowie. Działalność społeczną traktowała jak swoją pasję. Była wiceprezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 r. redaktorką naczelną czasopisma Federacji „Nasze Drogi”. Należała również do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich […]

Czytaj więcej →