Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc wzięła w niedzielę 10 grudnia udział w spotkaniu opłatkowym organizacji polskich z różnych części Białorusi zorganizowanym przez Ambasadę RP w Mińsku. Wcześniej marszałek Koc odwiedziła Grodno, Sopoćkinie i Wojstom.

Wicemarszałek Maria Koc przekazała zgromadzonym podczas spotkania w Mińsku życzenia świąteczne w imieniu swoim, marszałka Stanisława Karczewskiego i całego Senatu RP. „Dla Senatu RP sprawowanie pieczy nad Polakami, którzy mieszkają za wschodnią granicą, nad Polonią, która rozproszona jest po całym świecie, jest najważniejszą misją i największym zaszczytem” – powiedziała Maria Koc.  Przypomniała, że to nie tylko tradycja, która sięga II RP, ale przede wszystkim „dzisiejsza rzeczywistość”. „Kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że poza granicami Polski żyje 20 mln naszych rodaków i że wszyscy odczuwają silną więź z macierzą i potrzebują jej” – dodała. Marszałek Koc podkreśliła, że jest to już jej kolejna wizyta na Białorusi, ale pierwsza – w stolicy tego kraju.

„Życzę wszystkim Polakom, by trwali w polskości i byli dumni, że są Polakami i żeby tę polskość przekazywali swoim dzieciom i wnukom” – powiedziała Koc.  „Zawsze wyrażam wielką wdzięczność za to, że nasi rodacy za granicą polskość kochają i kultywują. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie zawsze jest łatwo być Polakiem poza granicami Polski, tym większy podziw budzą ich działania” – podkreśliła.

 Życzenia świąteczne złożył zgromadzonym także ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, z którego inicjatywy odbyło się spotkanie opłatkowe. Do Mińska przybyli przedstawiciele działających na Białorusi organizacji polskich, uznawanych przez Warszawę, w tym najliczniej reprezentowany ZPB, a także Polska Macierz Szkolna i inne. Obecni byli również dyplomaci akredytowani w Mińsku oraz konsulowie generalni z Grodna i Brześcia Jarosław Książek oraz Piotr Kozakiewicz.

Zwierzchnik białoruskich katolików arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz odmówił modlitwę i udzielił zebranym błogosławieństwa, zachęcając ich do dobrego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. W czasie spotkania wicemarszałek Koc oraz ambasador Pawlik wręczyli nagrody laureatom dziecięcych konkursów plastycznych. Przekazano także białoruskim Polakom ok. 400 polskich książek ufundowanych przez Fundację Niepodległości z Lublina o tematyce historycznej i patriotycznej.

Wcześniej wicemarszałek Koc wspólnie z polskimi dyplomatami wzięła udział we mszy św. w Wojstomiu i złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji przypadającej w tym roku 150. rocznicy jego urodzin, a także spotkała się z parafianami. Marszałek Koc spotkała się także z gubernatorem obwodu grodzieńskiego Władimirem Krawcowem oraz władzami głównych organizacji polskich na Białorusi: Związku Polaków na Białorusi i Polskiej Macierzy Szkolnej.

Źródło: Ambasada RP w Mińsku

  1. Maria Koc: „nie zawsze jest łatwo być Polakiem poza granicami Polski”.
    Ja: czasem trudno być Polakiem w Polsce.
    Ale nie można się oddawać.

Comments are closed.