Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy dumni z polskości.” Opłatek w Związku Polaków na Litwie

Związek Polaków na Litwie zorganizował tradycyjne spotkanie opłatkowe dla polskiej społeczności. Były życzenia, kolędowanie, podsumowanie minionego roku i plany na rozpoczynający się rok 2018, wyjątkowy ze względu na rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zgromadzonych powitał prezes Związku Polaków na Litwie, poseł na Sejm Litwy Michał Mackiewicz: „Dziękuję serdecznie wszystkim Polakom z całej Litwy – od Wileńszczyzny, przez Litwą Centralną aż do Kłajpedy, którzy poświęcają swój czas i nieraz nerwy, by nasza polskość żyła, była pięknie zorganizowana, służyła ludziom, byśmy mieli nasze polskie życie towarzyskie.”

„Z woli Bożej urodziliśmy się Polakami i musimy krzewić naszą polską kulturę, żyć w polskości, przekazywać nasze tradycje i naszą mowę, działać społecznie i robić wszystko, co nam serce nakazuje” – zaznaczył Michał Mackiewicz.

Prezes ZPL odniósł się do rozpoczynającego się 2018 roku: „To szczególny okres, kiedy możemy zatrzymać się, zastanowić nad czasem, wartościami. My, Polacy na Litwie, byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy dumni z polskości, zawsze będziemy pielęgnować nasze tradycje, święta i wiarę.” Jak podkreślił: „ nas jest dużo, jesteśmy zorganizowani, przyjaźnie nastawieni wobec siebie, mamy przyjaciół w Macierzy”.

I właśnie specjalny gość z Warszawy, Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, która często odwiedza rodaków na Litwie, zwróciła się do uczestników spotkania z ciepłymi słowami. Pani Marszałek doceniła działania ZPL pod kierunkiem prezesa Michała Mackiewicza. Przekazała wspólnocie polskiej na Litwie życzenia świąteczne i noworoczne od Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, senatorów i rodaków z Polski. „Czuje się, jakbym przyjeżdżała do najbliższych przyjaciół” – powiedziała pani Marszałek. Podkreśliła, że Polacy na Litwie są przykładem, jak należy cenić wartości, które czynią nas Polakami.

Marszałek Maria Koc podziękowała Związkowi za jego działalność, polskim samorządowcom oraz politykom AWPL-ZChR (Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin) i liderowi Waldemarowi Tomaszewskiemu za piękną pracę, pielęgnowanie i trwanie w polskości.

Z kolei przewodniczący AWPL-ZChR, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski podziękował społecznikom ZPL za ogromną pracę w krzewieniu polskości i troskę o każdego rodaka. Stwierdził, że miniony rok był udany dla polskiej społeczności: „Wygraliśmy o prawie 29 latach najważniejszą batalię o polskie szkoły, ich siatkę i reorganizację. Dzisiaj mamy 36 gimnazjów z polskim językiem nauczania, co stanowi 10 proc w skali kraju. To ogromny sukces polskiej społeczności.”

Tomaszewski zwrócił uwagę na udział Polaków z Litwy w pracy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W minionym roku starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė została przedstawicielem Wileńszczyzny w tej instytucji, a radny samorządu rejonu wileńskiego Tadeusz Andrzejewski został delegatem Litwy w Komitecie Regionów.

Odnośnie wyzwań, które czekają Polaków na Litwie w 2018 roku, przewodniczący Tomaszewski wymienił dalszą walkę o polskie szkolnictwo (m.in. powrót Gimnazjum im. Lelewela na Antokol, skąd zostało przez władze Wilna bezprawnie wyrzucone), starania o zwrot ziemi dla prawowitych właścicieli w stolicy (połowa Polaków w Wilnie jeszcze nie odzyskała ojcowizny), działania w kierunku retransmisji kilku kanałów Telewizji Polskiej (Polacy na Wileńszczyźnie czekają na to już kilkanaście lat).

  1. Polacy na Litwie mężnie bronią swej polskiej spuścizny. To musi imponować, jak na przykład z determinacją stają w obronie szkolnictwa, bez którego trudno sobie wyobrazić przyszłość.

  2. Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy dumni z polskości. Wilniucy zachowują się jak trzeba. Dochowują wierności zawołaniu: Bóg – Honor – Ojczyzna!

Comments are closed.