Na kilka dni przed wyborami do Sejmu Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin plasuje się wśród politycznych liderów popularności – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez spółkę „Baltijos tyrimai”.

W dniach 17-27 września bieżącego roku sondażownia „Baltijos tyrimai” na zlecenie agencji ELTA przeprowadziła sondaż wśród mieszkańców, pytając ich o to, na jaką partię oddaliby swój głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się jutro.

Z zestawienia wynika, że do parlamentu trafi 7 partii: Związek Chłopów i Zielonych (23,1 proc. poparcia), Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (17,7 proc.), Partia Socjaldemokratyczna (13,9 proc.), Ruch Liberalny (9 proc.), Partia Pracy (8,8 proc.), Wolność i Sprawiedliwość (7,9 proc.) oraz AWPL-ZChR (5,8 proc.).

Z ankiety wynika, że 8,1 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, na kogo odda swój głos, choć udział w głosowaniu deklaruje. 

Z rankingu wynika, że Akcję Wyborczą Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) popiera obecnie 5,8 proc. mieszkańców kraju nie uwzględniając osób niezdecydowanych.

Litewskie spółki sondażowe nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL-ZChR w wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie. W ostatnich wyborach sejmowych AWPL-ZChR zdobyła 5,5 proc. głosów, podczas gdy prognozowano jej 3-4-procentowe poparcie. W 2019 r. dla AWPL-ZChR w wyborach do Parlamentu Europejskiego prognozowano jedynie 2,5-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 5,4 proc. głosów, czyli dwukrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL-ZChR przed ostatnimi wyborami samorządowymi, a rzeczywistym poparciem wyborców. Mając na uwadze fakt, że dość często sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie (najczęściej „Vilmorus”), wskaźniki poparcia dla AWPL-ZChR oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie realnie cieszy się większą popularnością.

Wyniki partii nie uwzględniając osób niezdecydowanych:

Nr  Partie    
1. Związek Chłopów i Zielonych 23,1 proc.
2. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci 17,7 proc.
3. Partia Socjaldemokratyczna 13,9 proc.
4. >Ruch Liberalny 9,0 proc.
5. Partia Pracy 8,8 proc.
6. Wolność i Sprawiedliwość 7,9 proc.
7. AWPL-ZChR 5,8 proc.
8. Partia Wolności 3,4 proc.
9. Socjaldemokratyczna Partia Pracy 3,2 proc.
10. Partia Centrum – Narodowcy 3,1 proc.
11. Droga Odwagi 1,2 proc.
12. Zgromadzenie  dla Litwy 0,7 proc.
13. Litewska Partia Zielonych 0,7 proc.
14. Związek Chrześcijan 0,5 proc.
15. Partia LITWA DLA WSZYSTKICH 0,5 proc.
16. Litewska Partia Ludowa 0,3 proc.
17. Zjednoczenie Narodowe 0,2 proc.
 Suma oddanych na partie głosów 100 proc.