To druga wizyta głowy Kościoła na Litwie, ćwierć wieku temu w Wilnie był Jan Paweł II. Hasłem tegorocznej wizyty Franciszka na Litwie były słowa „Jezus Chrystus naszą nadzieją”.

W specjalnym orędziu, zwracając się do narodów Litwy, Łotwy i Estonii, Franciszek podkreślił: – „Choć przybywam jako pasterz Kościoła katolickiego, chciałbym objąć wszystkich i skierować orędzie pokoju, dobrej woli i nadziei na przyszłość.

Moja wizyta zbiega się ze stuleciem niepodległości waszych krajów i oczywiście będzie hołdem dla wszystkich, których poświęcenie w przeszłości umożliwiło obecną wolność.

Pragnę aby moja wizyta była źródłem zachęty dla wszystkich osób dobrej woli, które – zainspirowane przez najgłębsze wartości duchowe i kulturowe odziedziczone z przeszłości – pracują pokojowo, by ulżyć cierpienia naszych braci i sióstr w potrzebie i by krzewić jedność oraz zgodę w społeczeństwie.”

Ojciec Święty upomniał się także o prawa mniejszości narodowych: – „Kto z nas będzie tym najmniejszym, najbiedniejszym, którego przyjmiemy na 100-lecie odzyskania niepodległości? Być może będą to mniejszości etniczne w naszym mieście lub bezrobotni, którzy są zmuszeni do emigracji. Być może jest to samotna osoba starsza, a może młodzi ludzie, którzy nie znajdują sensu życia, ponieważ stracili korzenie.”

Franciszek nawiązał też do słów Jana Pawła II z września 1993 roku: – „Powodem do radości i nadziei jest fakt, że rozpoczynam tę pielgrzymkę w krajach bałtyckich na ziemi litewskiej, która jak się wyraził św. Jan Paweł II, jest milczącym świadkiem żarliwego umiłowania wolności religijnej.”

  1. Ładnie się prezentuje biało – czerwona flaga na zdjęciu. Przypomina o polskich akcentach w Wilnie i na Wileńszczyźnie, a także szerzej, bo przecież także Lauda była niegdyś w Koronie, o czym świetnie nas uczy w swoich powieściach Henryk Sienkiewicz.

Comments are closed.