Uhonorowanie rolników, poświęcenie chleba, tradycyjne obrzędy dożynkowe połączone z bogatym programem koncertowym i degustacjami w gminnych podwórkach – wszystko to Dożynki w Solecznikach.

Święto Plonów związane jest z zakończeniem żniw i prac w polu, okazją do wspólnej zabawy i integracji. W rejonie solecznickim, gdzie rolnictwo jest podstawową gałęzią produkcyjną, Dożynki stały się imprezą sztandarową, a tradycja ich świętowania jest kultywowana od kilkunastu lat. Tak też było i w tym roku. Uroczystości dożynkowe w Solecznikach miały miejsce w niedzielę, 22 września. Rozpoczęła je uroczysta Msza święta, która została odprawiona w parku miejskim przez biskupa Arūnasa Poniškaitisa, koncelebrowana przez kapłanów, gościnnie przebywających w Solecznikach. Kapłan podziękował rolnikom za tegoroczne plony przypominając jednocześnie zebranym, że rolnik to osoba, która karmi cały naród.

Po eucharystii oficjalnego otwarcia święta plonów dokonał mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

– Dożynki to święto, będące wyrazem podziękowania za zebrane żniwo oraz uhonorowaniem ciężkiej pracy rolnika. Z dobrodziejstw pracy na roli korzystamy wszyscy. Dożynki to czas dziękczynienia, jednocześnie czas okazywania pięknych tradycji, doskonale wpisujących się w naszą wielokulturowość i dziedzictwo Ziemi Solecznickiej – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, który za chwilę podzielił się chlebem dożynkowym z uczestnikami święta.

Słowa podziękowań i pozdrowienia do solczan i gości miasta skierował poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Tomaszewski: „Chciałbym najpierw wszystkich serdecznie pozdrowić, wszystkich tu obecnych rolników z okazji ich święta, ale też i organizatorów, i podziękować im, na czele z merem Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisławem Palewiczem. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy szykowali to piękne i już tradycyjne święto – gdzie bardzo licznie gromadzą się mieszkańcy Solecznik i goście. Dziękuję wszystkim starostom oraz pracownikom starostw za przygotowanie tych stołów, które będziemy odwiedzali, za te przepiękne wieńce, dziękuję pracownikom kultury, bo naprawdę w to święto wkłada się bardzo dużo pracy, ale też jest wielka satysfakcja” – mówił.

Szczególne podziękowania Waldemar Tomaszewski skierował do rolników: „Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękujemy rolnikom za ich niełatwy trud, przecież nie na bardzo żyznych naszych ziemiach wileńskich, swą pracą, bardzo oddaną tej ziemi, wyhodowaliście piękny plon. Najpiękniejsze wam dzięki za to wszystko, za to, że nas karmicie, za to, że uprawiacie naszą ziemię-żywicielkę”.

Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin nie zapomniał także o wyborcach z rejonu solecznickiego: „W tym roku, Szanowni Państwo, zbieraliśmy też inne plony i pozwólcie mi w imieniu AWPL-ZChR, a także w imieniu własnym, serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom rejonu solecznickiego, dla naszych wiernych wyborców, za te dobre plony przy urnach wyborczych. Tutaj to poparcie było rekordowe, zarówno w wyborach samorządowych, jak i później osobiste poparcie dla mnie w wyborach prezydenckich na rekordowym poziomie – 63 proc. Szczerze Bóg zapłać za to, ale też za wszystkie inne wsparcie, za zrozumienie i za to, że na pewno możemy cieszyć się w tym temacie dobrymi wynikami. Dzisiaj też wspólnie tworzymy rząd litewski, nasi przedstawiciele kierują ważnymi resortami: Rita Tamašunienė – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Narkiewicz – Ministerstwem Łączności. To jest wspólny nasz sukces i w tym miejscu jeszcze raz chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za ogromne wsparcie, poparcie, zrozumienie i jedność!”.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Schmidt-Rodziewicz odczytała list Premiera RP Mateusza Morawieckiego, skierowany do wszystkich uczestników Dożynek.

„Soleczniki to miejsce szczególne, gdzie kultywowanie polskich tradycji i propagowanie języka ojczystego i ideałów naszych przodków, a także wspólnych dla Polaków i Litwinów wartości chrześcijańskich i europejskich jest szczególnie ważne” – pisał w swym liście Mateusz Morawiecki.

Premier RP zauważył, że dożynki zostały pozbawione swoich pierwotnych wartości w czasach komunistycznych: „To wyłącznie dzięki Państwu udało się zachować tę piękną, polską tradycję, to Państwo wiedzą najlepiej czym jest codzienny trud pracy na roli”.

Szef polskiego rządu nie szczędził słów pochwał dla mieszkańców Solecznik i okolic: „Z naszej pamięci o Rodakach na Kresach niezwykle ważne miejsce zajmuje Ziemia Solecznicka, która szczyci się długą i bogatą historią wspólnej państwowości polsko-litewskiej” – pisał.

Mateusz Morawiecki docenił też sukcesy lokalnej społeczności: „Ziemia Solecznicka to nie tylko historia, to także przykład sukcesu lokalnej społeczności, która skutecznie poprzez budowanie filaru samorządności realizuje swoje ambicje w ramach instytucji współczesnego państwa demokratycznego jakim jest Litwa. Dlatego chciałbym podziękować władzom samorządowym rejonu solecznickiego, z panem merem Zdzisławem Palewiczem na czele oraz samorządom poszczególnych gmin za troskę jaką otaczane są miejsca pamięci narodowej i obiekty wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy”.

„Mówią Państwo, że Litwa jest Państwa Ojczyzną, a Polska Macierzą – te piękne słowa stanowią niezbity dowód na to jak ważnym i niezbędnym ogniwem w stosunkach między naszymi krajami jest Państwa społeczność, dlatego mam nadzieję, że w ramach odradzającego się partnerstwa Polski i Litwy wspólnie przyczynimy się do rozwiązania kwestii, których wagę i znaczenie od lat Państwo podkreślają. Pamiętajcie, że Rzeczpospolita traktuje Polaków na Litwie ze szczególną uwagą, darzymy Państwa wielkim szacunkiem i dozgonną wdzięcznością za przechowywanie wartości narodowych w czasach trudnych doświadczeń historycznych ostatniego stulecia” – napisał w swym liście premier Polski.

„Nigdzie tak bardzo jak na Wschodzie, na Kresach Rzeczpospolitej, w dalekiej Rosji, tak mocno nie biją serca naszych Rodaków, serca Polski” – mówiła po odczytaniu listu premiera minister Anna Schmidt-Rodziewicz, która już drugi raz gościła na Ziemi Solecznickiej.

„Ta atmosfera, niezwykły poziom duchowy, artystyczny jest zasługą was wszystkich, ale w sposób szczególny obecnych tu polityków: mera, europosła Waldemara Tomaszewskiego i wszystkich Państwa z osobna. Tej atmosfery może zazdrościć wam niejedna polska gmina, polski powiat i polskie województwo”.

Minister wspomniała też, że w ostatnim czasie w sposób szczególny zacieśniają się stosunki między Polską i Litwą. Minister podkreśliła, że dzieje się to dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu całej polskiej społeczności na Litwie, a w szczególności szefa AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego. „Jesteśmy dumni w sposób szczególny, że Polacy zasiedli w litewskim rządzie – to nas jeszcze zbliży i jeszcze bardziej zacieśni tę współpracę. To nie byłoby możliwe bez Państwa udziału, bez budowania szczególnego mostu między naszymi narodami” – powiedziała Anna Schmidt-Rodziewicz.

List od Prezydenta Polski Andrzeja Dudy odczytała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Tradycją dożynkowych uroczystości jest również uhonorowanie najlepszych rolników rejonu solecznickiego. Podczas oficjalnej części obchodów mer Zdzisław Palewicz wręczył nagrody zwycięzcom konkursu o miano najlepszego gospodarstwa rolnego bieżącego roku. Tytuł „Rolnik Roku 2019” został przyznany Wiolecie i Dariuszowi Songinom z Ejszyszek. Są to młodzi rolnicy, prowadzący własną działalność rolniczą od 2008 roku. Rodzina uprawia 224 ha ziemi, hodując koniczynę, owies, żyto, groch. Druga nagroda konkursu została przyznana Janinie i Pawłowi Woronieckim ze wsi Żłougty w gminie Kamionka. Rolnicy uprawiają rolę zaledwie od 5 lat, jednak nawet w tak krótkim okresie działalności zdążyli osiągnąć dobre wyniki. Państwo Woronieccy uprawiają 95 ha nadziałów rolnych z jęczmieniem, owsem, gryką, grochem. Hodują też 36 krów mięsnych. Trzecie miejsce w konkursie zajęła rodzina Nijoli i Mirosława Wojtkiewiczów z Janczun (gmina butrymańska). Gospodarstwo janczunian liczy 131 ha, zasiane jest żytem, owsem, gryką, łubinem. Dla zwycięzców konkursu zostały wręczone dyplomy gratulacyjne, kwiaty i cenne nagrody.

Dożynki to święto, które nie sposób wyobrazić bez dożynkowych wieńców. Wije się je przede wszystkim z resztek zbóż pozostawionych na polu, ozdabia się kolorowymi kwiatami, oplata kolorowymi wstążkami. Żeby podtrzymać ten starodawny zwyczaj na Dożynkach w Solecznikach odbywa się konkurs wieńca dożynkowego. W tym roku za najpiękniej wykonany uznano wieniec gminy jaszuńskiej, upleciony pod kierownictwem Reginy Tietianiec. Drugie miejsce przyznano wieńcowi z Ejszyszek (autor – Anna Jesvilienė), trzecie – wieńcowi z Podborza (autor Natalia Songin).

Podczas Dożynek dowiedzieliśmy się, która z zagród rejonu solecznickiego jest najpiękniejsza, a które niewiele jej ustępują. W konkursie o miano najładniejszej zagrody zostały wytypowane zagrody miejskie i wiejskie. W każdej kategorii zostały wybrane trzy najładniejsze. W kategorii zagród miejskich zwyciężyła zagroda Reginy i Artura Strumskich z Jaszun. Drugie miejsce zdobyła zagroda Łucji i Stefana Dudojców z Solecznik. Na trzecim miejscu uplasowała się zagroda Anny i Roberta Kononowiczów z Jaszun. Podium uzupełnili też zwycięzcy w kategorii zagród wiejskich. Tutaj na pierwsze miejsce zapracowali Irena i Wiktor Michajłowscy z Ragożyszek (gmina solecznicka). Drugie miejsce zajęła zagroda Mirosławy i Henryka Kratkowskich z Taboryszek (gmina turgielska), trzeci miejsce podzielili Teresa i Stanisław Jankielewiczowie z Bujek (gmina jaszuńska) oraz Barbara i Marek Ligowscy z Podborza.

Dożynki to czas radości i zabawy, dlatego organizatorzy przygotowali sporo atrakcji. Goście mogli oglądać okazałe stoiska gmin rejonu oraz spróbować specjałów, przygotowanych przez miejscowe gospodynie, byli rękodzielnicy, producenci wyrobów lokalnych. Dzieci mogły szaleć na dmuchańcach lub uczestniczyć w licznych pracowniach rzemieślniczych. Kiedy jedni byli zajęci oglądaniem wystaw, inni skierowali swoją uwagę na popisy na scenie. A nacieszyć swoje oko tutaj też było czym. Na scenie amfiteatru zaprezentowali się solecznickie zespoły „Solczanie”, „Mali Soleczanie” oraz „Art of Music”, przedstawiając dożynkowy obrazek. Z kolei gośćmi tegorocznych Dożynek byli Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Lietuva”, Białoruski Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Choroszki” oraz zespół „Boys” z Polski, którego występ przyciągnął całe tłumy. Gwiazda wieczoru publiczności nie zawiodła – bisom nie było końca.

Samorząd rejonu solecznickiego składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych Dożynek. Szczególne słowa uznania kierujemy w stronę pracowników Centrum Kultury w Solecznikach na czele z dyrektor Grażyną Zabarauskaitė; starostom gmin i ich pomocnikom, przygotowującym stoiska dożynkowe; rolnikom i przedsiębiorcom, a także organizacjom i instytucjom, którzy okazali wsparcie finansowe.

Tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu udało nam się zorganizować udane i wyjątkowe święto, które cieszy się w naszym rejonie tak dużym zainteresowaniem.

źródło: za stroną Samorządu Rejonu Solecznickiego www.salcininkai.lt

  1. Ho ho, prezydent i premier wystosowali podniosłe i piękne w treści listy do uczestników dożynek. Oby też za słowami szły czyny i konkretne wsparcie dla Polaków na Litwie., realnie przez nich odczuwane.

Comments are closed.