Niech światło zebranych zniczy zapłonie na polskich grobach dając świadectwo naszej pamięci o Polakach, których ciała i groby pozostały na ukochanych Kresach na zawsze!

Już po raz piętnasty chcemy zebrać i zapalić znicze na opuszczonych grobach naszych Rodaków pochowanych na starych, kresowych nekropoliach w Borysławiu, w Drohobyczu, we Lwowie, w Rudkach, w Samborze i w Stryju oraz w miejscach narodowej pamięci w obwodzie lwowskim. Kontynuujemy również opiekę nad opuszczonymi polskimi grobami na Cmentarzu Janowskim we Lwowie.

Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – realizujący zadania służące ochronie miejsc pochówku i miejsc narodowej pamięci znajdujących się obecnie na terenie Ukrainy – serdecznie zaprosza uczniów i studentów, kierownictwo i grona pedagogiczne śląskich placówek oświatowych i uczelni, placówki kulturalne oraz uczelnie z terenu Górnego Śląska i Opolszczyzny a także władze administracyjne i samorządowe, przedsiębiorców, organizacje społeczne i kulturalne do udziału w jubileuszowej XV edycji Akcji Podaruj Znicz Na Kresy.

Zainicjowana i prowadzona od szeregu lat przez nasze Stowarzyszenie akcja „Podaruj Znicz na Kresy” przyczynia się do integracji mieszkańców całego regionu oraz rozwoju ich aktywności społecznej i kulturalnej – z korzyścią zarówno dla społeczności Górnego Śląska, jak też naszych Rodaków zamieszkałych na Kresach II Rzeczypospolitej. Sprzyja bez wątpienia kształtowaniu wśród najmłodszego pokolenia postaw patriotycznych i poszanowania dla historycznych tradycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz pogłębieniu wiedzy o miejscach historycznej i narodowej pamięci we Lwowie i obwodzie lwowskim. W trakcie poprzednich edycji wspólnie zebraliśmy i przewieźliśmy na Kresy łącznie blisko 100 tysięcy zniczy.

Podaruj znicz na Kresy 2021

Zebrane w ramach tegorocznej akcji znicze – pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19 – zamierzamy przewieźć do Lwowa i przy udziale organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim – oraz skupionych wokół nich dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia oraz organizacji harcerskich – zapalić je na opuszczonych grobach naszych Rodaków, pochowanych na starych nekropoliach w Borysławiu, w Drohobyczu, we Lwowie, w Łanowicach, w Rudkach, w Samborze i w Stryju. Rozpalimy je także w wielu miejscach narodowej pamięci, gdzie złożymy również okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Pragniemy kontynuować również – wspólnie z Towarzystwem Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej „Zabytek” we Lwowie – prowadzenie prac porządkowych na Cmentarzu Janowskim, przygotowujących tą nekropolię do uroczystych obchodów Święta Zmarłych oraz do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Dotyczy to również przygotowania lwowskich cmentarzy na Zamarstynowie, Zniesieniu i w Hołosku Małym – miejscu pochówku 900 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1939r. – a także cmentarzy w Jaworowie, w Niemirowie, w Janowie i w Czerwonogradzie.

Nasza pamięć, solidarność i materialna pomoc w organizacji obchodów Święta Zmarłych – a także obchodów Świąt Narodowych – na Kresach ma w obecnej sytuacji szczególne znaczenie dla polskiej społeczności mieszkającej obecnie na Ukrainie.

Informujemy również, że wyjazd naszej delegacji na Ukrainę – wraz ze zniczami i sprzętem do porządkowania cmentarzy – został zaplanowany w ostatnich dniach października br. Koordynatorem akcji ze strony Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach jest Pani Alicja Brzan-Kloś – tel.: +48 501 459 655, mail to: alicebk@wp.eu .

Zebrane znicze można przekazywać w Biurze Organizacji Pozarządowych w Bytomiu mającym siedzibę przy pl. Jana III Sobieskiego 3, w godz. 09:00 – 15:00, telefon: 32 388 33 47 – które wraz z Władzami Miasta Bytomia wspiera nas od początku naszej akcji.

W sprawie bezpośredniego odbioru zniczy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z koordynatorem akcji.

Źródło: wspolnotapolska.org.pl