Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia zbiórki podpisów pod Sign It Europe – ogólnoeuropejską inicjatywą obywatelską, wspierającą tradycyjne mniejszości narodowe. Europoseł zachęca także Parlament Europejski do poparcia rezolucji o ochronie praw tradycyjnych mniejszości narodowych UE.

Przypominamy, że w zbiórkę podpisów pod Sign It Europe na Litwie aktywnie włączył się Związek Polaków na Litwie. Z prośbą o pomoc w zebraniu podpisów na Litwie, popierających inicjatywę zwrócił się do europosła Waldemara Tomaszewskiego oraz ZPL przewodniczący Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) europoseł Lorant Vincze.

Europoseł Wademar Tomaszewski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu akcji:

„W ciągu tygodnia na Wileńszczyźnie ZPL zebrał w formie elektronicznej i papierowej około 12,5 tys. podpisów, czyli 150 proc. wymaganej minimalnej liczby dla Litwy, która wynosi 8250 podpisów. To wielki sukces zorganizowanej polskiej społeczności na Litwie. Chciałbym serdecznie podziękować każdemu, kto złożył swój podpis za jedność i za pracę setek naszych wolontariuszy” – napisał Waldemar Tomaszewski na Facebooku.

Waldemar Tomaszewski zachęca także Parlament Europejski do poparcia rezolucji o ochronie praw tradycyjnych mniejszości narodowych Unii Europejskiej.

„Inicjatywa Minority SafePack jest skierowana, by prawa mniejszości narodowych były chronione w wielu dziedzinach: w dziedzinie oświaty, kultury, używania języka ojczystego w życiu publicznym” – mówił Waldemar Tomaszewski w nagraniu zamieszczonym na Facebooku inicjatywy Minority SafePack.

„Mniejszości narodowe, tradycyjne, autochtoniczne, stanowią wielką część każdego kraju unijnego i nie inaczej jest na Litwie, gdzie Polacy stanowią 7 procent mieszkańców naszego kraju i są rdzenną ludnością, mniejszością narodową zamieszkałą zwarcie na Wileńszczyźnie” – podkreślił europoseł.

„Zachęcam cały Parlament Europejski do poparcia tej ważnej inicjatywy obywatelskiej Unii Europejskiej” – zaapelował Waldemar Tomaszewski.

  1. Waldemar Tomaszewski zawsze osobiście angażował się w obronę praw mniejszości narodowych i swoim autorytetem pociągnął tłumy. To plus niebywałe zdolności organizacyjne Związku Polaków na Litwie, dały w efekcie kolejną zbiórkę podpisów zakończoną sukcesem. Nie dziwię się, że europoseł Vincze zwrócił się właśnie do W. Tomaszewskiego po pomoc.

  2. Mniejszości narodowe a już szczególnie autochtoniczne powinny mieć takie same prawa jak większości narodowe czyli pełną możliwość posługiwać się swoim językiem ojczystym, otrzymywać wsparcie w dziedzinie oświaty i kultury i inne. Z tym na Litwie wciąż jest wiele do poprawy. Dlatego dziękuję p.Tomaszewskiemu za zachętę oraz ZPL za udział w tym projekcie.

  3. Dlaczego sprawa jest tak ważna –
    otóż Litwę zamieszkują przedstawiciele 154 narodowości. Litwini stanowią 84 proc. ludności kraju, mniejszości narodowe i przedstawiciele innych narodowości – 16% populacji. Największą mniejszością narodową na Litwie są Polacy, którzy, zgodnie z powszechnym spisem ludności z 2011 roku, stanowią 6,6% mieszkańców państwa. Rosjanie to 5,8% populacji, a Białorusini 1,2%.

  4. Gratuluję kolejnej wspaniałej akcji. Potwierdza się tylko to co wszyscy wiemy, że nie ma na Litwie konkurencji dla ZPL czy też AWPL.

  5. Brawo Panie Waldemarze, tak naprawdę to od wielu lat tylko Pan i AWPL/ZChR broni zawsze i skutecznie naszych praw przynależnych mniejszościom narodowym. Inni tylko udają, dużo mówią a mało robią jak ta fundacja Dobrovolskiej, broni bardziej praw homoseksualistów niż nas Polaków, łażą tacy po litevskich partiach, sprzedają się konserwom od Landsbergisa albo lewackim liberałom z partii wolności, co tylko gadają o homoseksualistach, małżeństwach homo i zmianach płci.

Comments are closed.