W dniach 3-6 września, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, odbył się w Warszawie Kongres „Kraj-Emigracja 2022”, w którym uczestniczyła liczna delegacja z Wileńszczyzny. Na Kongresie szeroko dyskutowano sprawy dotyczące relacji Rzeczpospolitej z Polonią i Polakami za granicą, jak też poruszono problemy Polaków mieszkających poza Macierzą. Na zakończenie obrad uczestnicy Kongresu podpisali apel do Polonii całego świata oraz jednogłośnie przyjęli Oświadczenie w sprawie dyskryminacji szkolnictwa polskiego na Litwie, którego treść zamieszczamy poniżej:

  1. To jest bardzo ważne oświadczenie. Dyskryminacyjne działania władz Republiki Litewskiej, skierowane na zmianę statusu szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, są absolutnie niedopuszczalne. To złamanie traktatu z Polską, złamanie prawa międzynarodowego, złamanie zasad i norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Uczestnicy Światowego Kongresu „Kraj-Emigracja“, reprezentujący Rodaków z 37 krajów na 6 kontynentach, zajęli zdecydowane stanowisko, broniąc polskiego szkolnictwa na Litwie. Władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze Republiki Litewskiej oraz radni rejonu Trockiego powinni uczynić wszystko, by prawo uczniów polskich szkół do pobierania nauki w ojczystym języku w swoich szkołach było zagwarantowane i przestrzegane. Natomiast wszelkie działania o charakterze dyskryminującym należy z całą stanowczością potępić.

  2. Polska społeczność Wileńszczyzny wielokrotnie pokazywała wielki charakter i przywiązanie do polskości – bo przecież polskie szkoły na Wileńszczyźnie to wartość sama w sobie. Nie tylko uczą i wychowują, ale są miejscem integracji, nośnikiem kultury, prawdziwymi bastionami polskości. Dlatego z takim zaangażowaniem i odwagą Wilnianie stają do walki w obronie zagrożonych szkół. Tak już było w przeszłości, tak jest również teraz.

Comments are closed.