W siedzibie Ambasady RP w Wilnie odbyły się warsztaty dot. energii offshore współorganizowane przez Ambasadę i „Orlen Lietuva” z udziałem m.in. wiceminister Energii RL Daivy Garbaliauskaitė oraz blisko 40 przedstawicieli wiodących polskich i litewskich firm energetycznych.

Odnosząc się do stojących przed krajami Unii Europejskiej wyzwań transformacji energetycznej w wystąpieniu otwierającym Pani Ambasador Urszula Doroszewska podkreśliła znaczenie energii odnawialnej w Polskiej Strategii Energetycznej do 2040 r. Odejście od energetyki opartej o paliwa kopalne na rzecz odnawialnych źródeł energii jest możliwe m.in. dzięki morskim farmom wiatrowym – jednej z najbardziej efektywnych form wytwarzania zielonej energii. Położenie geograficzne Litwy i Polski daje im unikalną szansę do objęcia roli europejskich hubów dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, przyczyniając się tym samym do działań na rzecz ochrony klimatu, a także niosąc szansę innowacji i wielu miejsc pracy.

Zorganizowane w Ambasadzie RP w Wilnie spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń, rozpoczęcie dialogu i poszukiwanie pól współpracy w tym ważnym i obiecującym sektorze.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie