Dzisiejsze święto Zesłania Ducha Świętego było inspiracją do spisania swoich przemyśleń przez p. Ołeksija Wychora, który dzieli się nimi z Państwem i naszą redakcją:

„Chrześcijaństwo, Zesłanie Ducha Świętego, Mieszko l, Jan Paweł ll, cywilizacja europejska.

Jak moim zdaniem to związane?

W ostatnim filmiku z powodu stulecia urodzin św. Jana Pawła ll wspomniałem o tym, że Chrzest Polski został przyjęty przez pierwszego historycznego władcę Mieszka l, dzięki któremu chrześcijaństwo dotarło z Rzymu do Polski.

Ojciec Święty Jan Paweł II w wielu wystąpieniach podkreślał doniosłą rolę chrześcijaństwa dla Polski, w budowaniu naszej europejskiej wspólnoty kulturowej, filozoficznej i społecznej.

Mieszko l i papież Jan Paweł II zrobili wspólną rzecz, łącząc Polskę z Rzymem, katolicyzmem, cywilizacją europejską.

Dla mnie papież Jan Paweł II jest personifikacją kontynuacji tej stałej drogi Polski do Europy, pomimo prób wrogów Polski, by oddzielić Polskę od Europy.

Dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Państwo pamiętają fragment przełomowego przemówienia Jana Pawła II w Polsce, wygłoszonego w przeddzień tego święta:

„Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” Te słynne słowa w 1979 r. zostały wypowiedziane podczas Mszy św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie.

Oczywiście, że te słowa zostały spełnione, przez Ducha Świętego, i przez naród Polski, który zaakceptował te słowa jako wskazówkę do działania. Dlatego po tym powstała III Rzeczpospolita. Możliwe, nie wszyscy tak uważają, ale tak myślę.”

Ołeksij Wychor

Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=9664/

Źródło: wspolnota-polska.org.pl