28 grudnia w Odessie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pod nazwą „Wzmocnienie systemu pomocy medyczno-sanitarnej skierowanej do bezdomnych przebywających w Odessie w dobie pandemii”.

Projekt był realizowany przez Dobroczynną Organizację Depaul w Odessie w ramach małych grantów Ambasady RP w Kijowie sfinansowanych z programu Polska Pomoc 2021.

Organizacja Depaul Ukraina oraz Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo już od wielu lat niosą pomoc osobom bezdomnym w Odessie. Pomimo trudności nie ustają w staraniach, by stworzyć dla osób bezdomnych w Odessie przestrzeń schronienia, bezpieczeństwa i szacunku. Ta praca nabiera szczególnego znaczenia także w dobie pandemii, kiedy zdrowie osób bezdomnych jest narażone na poważne niebezpieczeństwo.

Dzięki projektowi udało się, przy współpracy z Urzędem Miasta Odessa, przeprowadzić prace modernizacyjne sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zakupić niezbędne, profesjonalne wyposażenie łaźni, z której codziennie korzystają osoby bezdomne. Był to pierwszy projekt realizowany w Odessie w ramach programu Polska Pomoc. Wartość projektu to blisko 27 500 euro.

W uroczystym zakończeniu projektu wzięli udział przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Odessie, Urzędu Miasta Odessa, organizacji Depaul Ukraina, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Źródło: Ambasada RP w Kijowie