Pogrzeb Śp. Jana Ciechanowicza i jego małżonki Haliny Fot. Facebook/Renata Cytacka
Pogrzeb Śp. Jana Ciechanowicza i jego małżonki Haliny
Fot. Facebook/Renata Cytacka

W Płocku odbyły się  uroczystości pogrzebowe Haliny i Jana Ciechanowiczów, którzy zmarli w wieku 76 lat. Jan Ciechanowicz był współzałożycielem w 1988 roku Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, historykiem, pisarzem i wykładowcą, a jego żona Halina nauczycielką.

Msza żałobna za spokój duszy Haliny i Jana Ciechanowiczów odprawiona została 14 stycznia w kościele św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy. Następnie odbył się pogrzeb na tamtejszym cmentarzu parafialnym. W uroczystościach uczestniczyli rodzina, przyjaciele i współpracownicy, w tym z Wileńszczyzny.

„To wielka strata, odejście tak znakomitych rodaków, córki i syna Ziemi Wileńskiej” – powiedziała żegnając zmarłych Halinę i Jana Ciechanowiczów Renata Cytacka, reprezentująca Związek Polaków na Litwie, w latach 2012-14 wiceminister energetyki w rządzie Algirdasa Butkevičiusa.

„Z wielkim bólem żegnamy naszego wielkiego przyjaciela, naszego rodaka, wielkiego intelektualistę, wielkiego człowieka, patriotę, bezgranicznie oddanego sprawie polskiej” – mówiła Cytacka o Janie Ciechanowiczu.

Jak zapowiedziała, w sobotę w kościele parafialnym w Mejszagole, miejscowości w której pracowali jako nauczyciele, odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji Haliny i Jana Ciechanowiczów.

W pamięci Rodaków Jan Ciechanowicz jest orędownikiem zagwarantowania szerokich praw politycznych dla Polaków poprzez powołanie Polskich Autonomii na obszarach Litwy, Białorusi i Ukrainy, które zostały oderwane od Polski w wyniku zdradzieckiego paktu Hitler-Stalin.

Jan Ciechanowicz zmarł 10 stycznia, a jego żona Halina 12 stycznia tego roku; oboje pochodzili z Wileńszczyzny – o śmierci małżonków informował m.in. portal l24.lt.

Jan Ciechanowicz urodził się 2 lipca 1946 r. Na Wileńszczyźnie w Wornianach – były powiat Wileńsko-Trocki – obecnie Białoruś. Studiował na Mińskim Państwowym Instytucie Języków Obcych, a także na Społecznym Uniwersytecie Nauk Politycznych w Wilnie. Był doktorem filozofii, nauczycielem jęz. niemieckiego. Pracował m.in. w Instytucie Filozofii i Prawa Akademii Nauk Białorusi w Mińsku oraz w Naukowo-Metodycznej Bibliotece Kultury Fizycznej i Sportu w Mińsku.

W 1988 r. współorganizował Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie, które następnie przekształciło się w istniejący do dziś Związek Polaków na Litwie. W 1989 r. został wybrany na deputowanego Rady Najwyższej ZSRR, jako przedstawiciel Związku Polaków na Litwie i mniejszości narodowych. Postulował utworzenie Wschodniej Polskiej Republiki obejmującej tereny Polski wcielone do ZSRR na mocy rozbójniczego paktu Hitler-Stalin i zdrady jałtańskiej. W latach 90. XX wieku prowadził m.in. zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Był też nauczycielem w Zespole Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Niechobrzu niedaleko Rzeszowa.

Jan Ciechanowicz był autorem blisko 70 książek i ponad 1200 artykułów w jęz. polskim, białoruskim, litewskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim. Do jego dorobku należą m.in. publikację historyczne i genealogiczne, jak np. „Rody rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego” czy „Księga herbowa Białej, Czarnej, Czerwonej i Zielonej Rusi, Inflant, Litwy, Moskwy, Polski, Ukrainy i Żmudzi”, a także historii filozofii – „Filozofia komizmu” i „Rozpacz a filozofia” oraz filologii germańskiej, w tym ponad 600-stronicowego frazeologiczno-paremiologiczny słownika polsko-niemieckiego.

Źródło: portal L24.lt