24 czerwca 2020 roku zmarł Lesław Skinder. Urodzony w 1932 r. w Grodnie, był znanym i cenionym dziennikarzem sportowym. Ale był także wielkim przyjacielem Polaków na Kresach.  Pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna. W pamięci mieszkańców Grodna pozostanie jako inicjator i promotor budowy „polskiej szkoły” w Grodnie.

Żegnamy z bólem Pana Lesława – jego wielkie dzieło w rodzinnym Grodnie przetrwało i mimo wielu trudności działa dalej ku pożytkowi nowych pokoleń grodzieńskich Polaków.

Niech Odpoczywa w Pokoju Wiecznym…

Za: gov.pl/web/bialorus