Kolejny wykład z cyklu “Colloquia Warszawsko-Wileńskie”, organizowanego przez Ambasadę RP w Wilnie, Stację Wileńską Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, odbędzie się 30 marca o godz. 17:00 w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Tytuł wykładu: Dyplomatyczna rozgrywka między Putinem a Bidenem, a wygłosi go prof. John Stanley Micgiel z Uniwersytetu Columbia.

Prof. John Stanley Micgiel jest amerykańskim politologiem, absolwentem renomowanych amerykańskich uniwersytetów – University of Massachussetts (w zakresie Soviet and East European Studies) oraz Columbia University (specjalność: East European Studies. w 1992 r. obronił na Columbia University pracę doktorską pt. „Coercion and the Establishment of Communist Rule in Poland 1944–1947”).

W latach 2007–2014 oraz od roku 2016 do dnia dzisiejszego jest wykładowcą i pracownikiem naukowym w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania badawcze prof. Micgiela konsekwentnie dotyczą przede wszystkim dwóch szerokich obszarów badawczych: dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. oraz współczesnych stosunków międzynarodowych. Dotychczasowy dorobek naukowy składa się z licznych artykułów, wstępów do prac zbiorowych oraz tomów studiów wydanych pod jego redakcją Od ponad 20 lat prof. Micgiel związany jest z Columbia University w Nowym Jorku, gdzie w ramach School of International and Public Affairs był dyrektorem East European, Russian and Eurasian National Resource Center (w latach 1994–2013) oraz dyrektorem wykonawczym Institute of Central Europe/East Central European Center (1994–2013).

W latach 2014–2016 prof. Micgiel pełnił stanowisko prezesa i dyrektora wykonawczego Fundacji Kościuszkowskiej, do misji której należy m.in. finansowanie projektów badawczych polskich naukowców w Stanach Zjednoczonych.

Za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy naukowej prof. Micgiel został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Wykład w Wilnie odbędzie się w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język litewski. Cykl wykładów, które odbywają się co miesiąc, jest objęty Patronatem Honorowym Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek oraz Przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriji Čmilytė-Nielsen.

Źródło: Ambasada RP w Wilnie