Charge d’affaires a.i. Michał Chabros wziął udział w poniedziałek 12 lutego w Mińsku w podsumowaniu projektu rozwojowego „Szkoła profesjonalnej opieki” sfinansowanego w ramach małych grantów Ambasady RP w Republice Białorusi. Celem projektu była poprawa standardów opieki senioralnej i dla osób niepełnosprawnych.

Wpierając ten projekt chcieliśmy zwrócić uwagę na tematykę senioralną ogromnie ważną dla naszych społeczeństw w kontekście sytuacji demograficznej  – mówił radca Michał Chabros. – Serdecznie dziękuję naszym białoruskim partnerom, bo my tylko wsparliśmy finansowo ich pomysł, ich pracę oraz ich wysiłek.

Wartość polskiego wsparcia w ramach projektu wyniosła prawie 35 tys. euro. Projekt, którego efektem jest stworzenie i wsparcie Centrum Aktywnej Starości w Mińsku, objął 85 uczestników szkoleń – zarówno specjalistów z wykształceniem medycznym jak i osoby z doświadczeniem pracy opiekuńczej, w większości pracowników ośrodków pomocy społecznej. Uczestnicy szkoleń reprezentowali osiem dzielnic Mińska i 17 miejscowości – w większości miasta powiatowe obwodu mińskiego. Szkolenia rozwinęły wiedzę i praktyczne umiejętności uczestników w zakresie opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto w ramach projektu zakupiono sprzęt specjalistyczny (łóżka i stoły do masażu, półaktywne wózki inwalidzkie, specjalistyczne manekiny, sprzęt elektroniczny – kamery rejestrujące, projektor, ekran, komputer itp.), które są wyposażeniem Centrum. Na terenie Centrum Aktywnej Starości działa ponadto kawiarnia, pracownia komputerowa i klub dyskusyjny dla seniorów.

W otwarciu Centrum wzięli udział przedstawiciele białoruskiego ministerstwa pracy oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w stworzenie Centrum. Inicjatorka pomysłu Jelena Demidowa przyznała, że ideę stworzenia Centrum podpatrzyła podczas stażu w USA. Ponadto uczestnicy uroczystości podkreślali, że placówka znacząco wesprze pracę 146 ośrodków pomocy społecznej na Białorusi oraz będzie ciekawym miejscem spotkań dla mińskich seniorów.

Fot. M. Wojciechowski

Źródło: Ambasada RP w Mińsku

  1. A może by tak dyplomaci RP wspierali Polaków na Białorusi (Polaków a nie tylko panią Angelikę)?…

Comments are closed.