Przemilczane ludobójstwo na Kresach

Pod takim tytułem oddałem do druku kolejną książkę, tym razem o ludobójstwie dokonanym przez faszystów ukraińskich z OUN-UPA. Trzy czwarte napisałem wcześniej, ale pracę przerwało w 2005 r. zetknięcie się z aktami IPN. Dziś jednak pracę tę dokończyłem, a zmobilizowały mnie do tego prośby Czytelników, jak i  toczący się w Polsce i na Ukrainie spór o historię. Dlatego też o obok historycznych opracowań, opartych na relacjach świadków, książkę będzie zawierała żywą polemikę z tymi, którzy świadomie chcą przemilczeć, a nawet i zafałszować, tragedię Kresów.

O założeniach i zawartości nowej publikacji, która ukażą się już we wrześniu 2008 r., pisze szerzej we wstępie do niej, który zamieszczam poniżej. Książka będzie miała dobrą dystrybucję, więc każdy zainteresowany bez trudu ją otrzyma. Będzie też wiele bezpłatnych egzemplarzy, które trafią do szkolnych bibliotek. Po opublikowaniu serii artykułów w „Gazecie Polskiej”, jak i po licznych wypowiedziach medialnych, na temat ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, dostałem bardzo wiele listów. Zawierały one tak osobiste wspomnienia z tamtych tragicznych lat, jak i liczne pytania. Te ostatnie pochodziły głównie od osób z młodego pokolenia, które wbrew obiegowej opinii w dużym stopniu zainteresowane jest historią, zwłaszcza tą najnowszą. Po lekturze całej tej obfitej korespondencji doszedłem do wniosku, że istnieje potrzeba wydania publikacji książkowej, napisanej przystępnym językiem, która zawierałaby odpowiedzi na wspomniane pytania, a zarazem byłaby opisem najważniejszych wydarzeń oraz polemiką z tzw. poprawnością polityczną, skazującą Kresy i dramaty tam rozegrane na świadome przemilczenie.

Dlatego też przedkładam Czytelnikom niniejszą publikację. Zawarte w niej materiały zostały tak dobrane, aby osobom urodzonym po wojnie przybliżyć tragedię, która była udziałem pokolenia ich rodziców i dziadków. Z kolei dla Kresowian będzie to swoistego rodzaju „podróż sentymentalna”. Publikacja podzielona została na trzy części. Pierwsza z nich składa się ze zbioru felietonów zamieszczonych od stycznia do sierpnia 2008 r. w „Gazecie Polskiej”. Niektóre z nich są w wersji rozbudowanej. Do felietonów tych dołączonych jest siedem nowych, dotąd niepublikowanych. Druga część składa się z opracowania historycznego na temat zagłady wsi Korościatyn k. Monasterzysk, rodzinnej miejscowości moich Dziadków. Opracowanie to było już publikowane w monografii o ludobójstwie na Tarnopolszczyźnie, ale niniejsza wersja jest mocno poszerzona i wzbogacona o przypisy. Trzecia cześć, najobszerniejsza, składa się z kolejnego opracowania historycznego, tym razem całkiem nowego, dotyczącego mordów dokonanych na Ormianach i Polakach w Kutach nad Czeremoszem. Zawarta jest w nim też historia owego miasta, które leżąc na Pokuciu, było jednym z najpiękniejszych zakątków Kresów. Opracowanie to, przygotowywane przez kilka lat, powstało na podstawie relacji świadków i kwerendy w archiwach.

Niniejsza publikacja sfinansowana została z honorarium otrzymanego za książkę „Moje życie nielegalne” oraz z Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za książkę „Księża wobec bezpieki”.

Wszystkich Czytelników zapraszam do stałego odwiedzania strony internetowej www.isakowicz.pl , na której oprócz spraw bieżących zamieszczam wiele tekstów dużo o Kresach i Kresowianach, a także o Ormianach. Będę wdzięczny za nadsyłanie kolejnych informacji lub wspomnień, które z pewnością wykorzystam przy pisaniu następnych felietonów i publikacji historycznych.

Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Źródło: isakowicz.pl

  1. Nareszcie temat ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich faszystów z OUN-UPA powoli wychodzi z zapomnienia, dzięki takim odważnym publicystom/historykom/społecznikom jak ksiądz Isakowicz. Wielu go atakuje i potępia, ale on odważnie drąży temat, zbiera relacje, przeszukuje archiwa. To jest wielka i pożyteczna praca.

  2. Lektura obowiązkowa, zarówno książka, jak też strona internetowa księdza Isakowicza. Ze swej strony gorąco polecam!

Comments are closed.