OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE

PROJEKT: AMBASADOR POLSKOŚCI

TERMIN: 16 – 26 SIERPNIA 2017

MIEJSCE REALIZACJI: DOM POLONII W OSTRÓDZIE, UL. PIENIĘŻNEGO 6

Jeśli działasz w środowiskach polonijnych i chcesz stać się skuteczniejszym liderem – to znaczy, że jesteś kandydatką bądź kandydatem na AMBASADORA POLSKOŚCI i masz szansę spędzić w Polsce niezapomniane 2 tygodnie.

Rekrutacja jest już otwarta – osoby działające na rzecz Polski i polskich społeczności za granicą zapraszamy do aplikowania do 6 lipca 2017 roku!

Jeśli chcesz:

 • wzmocnić swoje kompetencje liderskie,
 • rozwinąć swoją wiedzę z zakresu możliwych form promocji Polski oraz angażowania lokalnej społeczności,
 • nawiązać kontakty z liderami polonijnymi z innych krajów oraz przedstawicielami polskich organizacji i instytucji współpracujących z Polonią,
 • nawiązać współpracę z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się podobnymi co Ty rzeczami,

a ponadto:

 • masz od 15 do 17 lat,
 • masz polskie pochodzenie lub angażujesz się w działania na rzecz środowisk polskich w miejscu zamieszkania lub promocję Polski,
 • znasz język polski w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku,

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie „AMBASADOR POLSKOŚCI” odbywającym się w dniach 16 – 26 sierpnia 2017 roku w DOMU POLONII w OSTRÓDZIE.

Czym jest Ambasador Polskości?

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania.

Rezultaty udziału w projekcie Ambasador Polskości:

 • dostęp do różnych narzędzi umożliwiających promocję Polski,
 • szansę na współpracę z liderami polonijnymi z innych państw oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami instytucji współpracujących z Polonią,
 • umiejętność pisania projektów,
 • najlepsze projekty mają szansę na otrzymanie dotacji za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2018 r.

  Co w programie?

Program AMBASADORÓW POLSKOŚCI składać się będzie z:

 • warsztatów rozwijających umiejętności liderskie m.in. przywództwo, budowanie zespołu, debatowanie, pisanie projektów;
 • warsztatów z budowania sieci przyjaciół Polski – kluby studenta polonijnego;
 • wykładów z wiedzy o Polsce i skutecznej promocji Polski;
 • wizyt studyjnych w różnych miastach Polski, w ramach których uczestnicy będą spotykać się z przedstawicielami instytucji państwowych m.in. Kancelarii Prezydenta Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,  IPN i SWP, a także różne aspekty współczesnej działalności społecznej i kulturalnej w Olsztynie, Fromborku, Malborku, Toruniu, Gdańsku i Warszawie.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w projekcie, w tym  koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych, a także w uzasadnionych przypadkach, zwracają część kosztów podróży.

Jak aplikować?

Zgłoszenia należy wysłać na formularzu rekrutacyjnym do dnia 6 lipca 2017 roku na adres odnswp@gmail.com do Pani Emilii Kamińskiej dostępnej pod numerem tel. 728 879 363

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną na naszej stronie do 7 lipca 2017 roku.

Zapraszamy! 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

Ambasador Polskości, ogłoszenie

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.