Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Zalewski spotkał się z delegacją Ministerstwa Strategicznych Gałęzi Przemysłu Ukrainy.

 

Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-ukraińskiej w obszarze przemysłów zbrojeniowych. Omówiono aktualnie realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP wsparcie na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy, jak również stan realizacji wdrożonych wspólnych projektów przemysłowych i potencjalne kierunki dalszej współpracy w tym zakresie. Przedyskutowano także możliwości wykorzystania instrumentów unijnych w kontekście zwiększenia potencjału produkcyjnego przemysłu obronnego.

Delegacji ukraińskiej przewodniczył Serhij Bojew, wiceminister do spraw integracji europejskiej w Ministerstwie Strategicznych Gałęzi Przemysłu Ukrainy. Towarzyszyli mu Hanna Gwozdiar, wiceminister do spraw strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy oraz Herman Smetanin, prezes koncernu Ukraiński Przemysł Obronny S.A.

MON (gov.pl)