pol-biaO współpracy służb granicznych i celnych oraz walce z przestępczością narkotykową rozmawiali Sekretarz Stanu w MSWiA Jakub Skiba oraz Evgeny Shestakov, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi. Spotkanie odbyło się w ramach XI posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Minister Jakub Skiba docenił działania strony białoruskiej w zakresie  wprowadzenia ruchu bezwizowego na obszarze parku turystyczno-krajoznawczego „Kanał Augustowski” i przyległych do niego terenów, w tym Grodna, oraz na terenie Puszczy Białowieskiej. Jego zdaniem przyczyni się to do lepszego wykorzystania turystycznego tych obszarów i wprowadza nową jakość w polsko-białoruskich relacjach.

Kolejnym planowanym etapem współpracy ma być poprawa i rozwój infrastruktury granicznej. Dzięki temu ruch turystyczny, międzynarodowy transport drogowy i współpraca gospodarcza w regionach przygranicznych będą mogły rozwijać się o wiele łatwiej.

Grupy robocze w ramach Komisji zajmują się aktualnie współpracą przygraniczną, przejściami granicznymi i infrastrukturą oraz współpracą międzyregionalną. Podjęto również decyzję o powołaniu podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.

Współpraca Polski i Białorusi dot. zwalczania przestępczości, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym i zorganizowanym oraz wspólnych zagrożeń, była głównym tematem rozmów w Mińsku Wiceministra SWiA Jakuba Skiby z Ministrem spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś – Igorem Szuniewiczem.

Ponadto podczas wizyty na Białorusi Wiceminister Jakub Skiba przeprowadził rozmowy w białoruskim resorcie kultury oraz odwiedził groby polskich żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pograniczna w Wilejce i Olkowiczach oraz miejsca związane z historią polskich Kresów.  

Źródło: www.mswia.gov.pl
  1. Widać na przykładzie Białorusi jak ciężko odbudować struktury Polaków, które mogłyby skutecznie starać się o przywileje dla siebie.

Comments are closed.