W Sejmie Republiki Litewskiej odbędzie się konferencja „Władysław Syrokomla – autor pierwszego turystycznego przewodnika po Litwie”. Organizatorzy: posłowie AWPL-ZChR Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, Instytut Polski w Wilnie oraz Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Konferencja odbędzie się 25 września 2023 roku o godz. 14.00 w Sali Konstytucyjnej (lit. Konstitucijos salė) I gmachu Sejmu RL.

W tym roku przypada jubileusz dwusetnych urodzin Władysława Syrokomli (wł. Ludwik Kondratowicz), wybitnego twórcy polskiego romantyzmu, aktywnego i niezwykle popularnego uczestnika życia kulturalnego Wileńszczyzny połowy XIX wieku, piewcy Litwy, jednego z animatorów kultury na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Władysław Syrokomla wiele też podróżował i jest autorem pierwszego turystycznego przewodnika po Litwie.

Celem konferencji jest upamiętnienie tej zasłużonej postaci, utalentowanego poety, tłumacza, dramatopisarza, autora gawęd, szkiców z podróży.

Organizatorzy: Rita Tamašunienė Czesław Olszewski Instytut Polski w Wilnie Muzeum Władysława Syrokomli

Fot. materiały prasowe