Tym zaszczytnym tytułem zwykle określamy nauczycielki, których tak jak bohaterkę noweli Stefana Żeromskiego „Siłaczka”, cechuje ofiarna praca dla dobra i rozwoju społeczeństwa, a w naszym przypadku tą pracą społeczną jest nauczanie dzieci języka, kultury i tradycji polskich. To one w swojej pracy zawodowej dużo starań przykładają do zainteresowania dzieci nauką języka polskiego, podtrzymywania i rozwoju polskości wśród rodziców.

Na wniosek Zjednoczenia Społecznego „Polska Macierz Szkolna” Ministerstwo Edukacji Rzeczypospolitej Polskiej przyznało grupie nauczycieli z Grodzieńszczyzny zaszczytne odznaczenie – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Medale zasłużonym nauczycielom wręczył Konsul Generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. Ceremonia odbyła się w Centrum Edukacyjnym Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Odznaczeni nauczyciele i gości wysłuchali koncertu, w programie którego znalazły się utwory polskich kompozytorów i poetów.

Na zakończenie Prezes PMS Stanisław Sienkiewicz podziękował nauczycielom za ich pracę na rzecz rozwoju oświaty polskiej na Białorusi, a Ministerstwu Edukacji RP za uhonorowanie naszych nauczycieli Medalem KEN.

Za: pmsgrodno.org

Leave a Reply to L. Cancel Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.