Ambasador Artur Michalski pasował w poniedziałek 29 października na pierwszoklasistów dzieci uczące się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Mińsku.

W ceremonii wzięło udział 18 dzieci, które rozpoczęły w tym roku naukę w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w klasie pierwszej. Dzieci zaprezentowały część artystyczną w języku polskim, po której doszło do pasowania na uczniów. Ambasador Michalski złożył uczniom życzenia postępów w nauce oraz podziękował ich rodzicom za decyzję i troskę, by ich dzieci uczyły się w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym i podtrzymywały polskość oraz doskonaliły język polski.

W Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Mińsku uczą się dzieci polskich dyplomatów, Polaków pracujących czasowo na Białorusi, osób z rodzin mieszanych oraz o polskim pochodzeniu.

Za: minsk.msz.gov.pl