22 kwietnia odbyła się pierwsza, ale nie ostatnia, wirtualna konferencja liderów polonijnych organizacji oświatowych z prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariuszem Piotrem Bonisławskim,. Rozmawiano o aktualnej sytuacji i planach na najbliższą przyszłość w warunkach ogólnoświatowej epidemii.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z wielu krajów Europy, w tym także:

Krystyna Dzierżyńska –  Polska Macierz Szkolna na Litwie,

Danuta Karpowicz  Związek Polaków na Białorusi,

Teresa Kryszyń – Polska Macierz Szkolna na Białorusi,

Swietłana Zajcewa –  Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” bardzo dziękuje za obecność i liczy na udział w następnych spotkaniach.

Źródło: www.wspolnotapolska.org.pl