W Winnicy odbyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Praktyczna „Stanisław Lem: w 100. rocznicę urodzin pisarza”.

Współorganizatorami wydarzenia były Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa w Winnicy, Uniwersytet Warszawski oraz Konsulat Generalny RP w Winnicy.

W otwarciu konferencji udział wzięli konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, rektor DUN prof. Roman Hryniuk, dziekan Wydziału Filologicznego DUN prof. Anatolij Zahnitko, p.o. kierownika Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk i dr Marta Zambrzycka, attaché konsularny KG RP w Winnicy Adrian Browarczyk oraz zaproszeni goście z Polski i Ukrainy – uczestnicy wydarzenia i studenci.

Podczas obrad konferencji, która ze względu na obowiązujący reżim sanitarny odbywała się w formule hybrydowej, przedstawiciele świata nauki – literaturoznawcy, kulturoznawcy, językoznawcy i badacze innych dyscyplin oraz specjalności naukowych – rozmawiali nie tylko o dorobku intelektualnym i literackim Stanisława Lema (myśl, warsztat pisarski – neologizmy, mieszanie kultur i języków, przekłady), ale również o inspiracjach twórczością jednego z najpoczytniejszych i najczęściej tłumaczonych polskich pisarzy XX wieku w literaturze, kinie i nauce światowej (m.in. fantastyka i futurologia) .

Fot.: KG RP w Winnicy

Źródło: Ambasada RP w Kijowie (gov.pl/ukraina)