Protestujemy przeciwko represjom wymierzonym w polską mniejszość na Białorusi oraz absurdalnym i bezpodstawnym zarzutom postawionym aresztowanym Polakom. Dołóżmy wszelkich starań, aby nasi Przyjaciele z Białorusi odczuli w trudnym dla nich czasie, że Polacy mieszkający w Polsce i poza jej granicami tworzą prawdziwą wspólnotę opartą nie tylko na dziedzictwie narodowym i historii, ale również na przyjacielskich, solidarnościowych więziach.

 

Od marca 2021 roku mają miejsce nasilone represje wobec naszych rodaków mieszkających na Białorusi. Liderzy Związku Polaków na Białorusi – Andżelika Borys, Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska znajdują się w areszcie śledczym na tzw. Wołodarce w Mińsku. Razem z nimi więziona jest również Anna Paniszewa, dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu. Szkołę prowadzoną przez nią na mocy decyzji administracyjnej rozwiązano.

Wszystkim aresztowanym postawiono zarzuty z paragrafu 130 KK o wzniecanie waśni międzynarodowych na tle narodowościowym i religijnym. Zarzuca im się również propagowanie nazizmu. Areszt wobec nich został przedłużony do końca sierpnia 2021 roku. Równolegle trwają przesłuchiwania działaczy ZPB z różnych miejscowości. Zagrożona jest działalność Związku Polaków na Białorusi oraz polskie szkolnictwo w tym kraju.

Zarząd Krajowy i Rada Krajowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” solidaryzują się z represjonowanymi Rodakami. Protestujemy przeciwko represjom wymierzonym w polską mniejszość na Białorusi oraz absurdalnym i bezpodstawnym zarzutom postawionym aresztowanym Polakom. Wspieramy tym samym przedsięwzięcia pomocowe i solidarnościowe podejmowane z myślą o represjonowanych Polakach na Białorusi. Apelujemy do Oddziałów SWP o zaktywizowanie współpracy na rzecz potrzebujących z jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce a także organizacjami polonijnymi na świecie.

Dołóżmy wszelkich starań, aby nasi Przyjaciele z Białorusi odczuli w trudnym dla nich czasie, że Polacy mieszkający w Polsce i poza jej granicami tworzą prawdziwą wspólnotę opartą nie tylko na dziedzictwie narodowym i historii, ale również na przyjacielskich, solidarnościowych więziach. I zawsze można na rodaków liczyć.

Podpisane przez zebranych na posiedzeniu Rady Krajowej SWP 15 maja 2021 roku w Warszawie.

 

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”