Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w konferencji Łączy Nas Nauka – Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie. Konferencja odbędzie się w formule online w dniach 9-11 grudnia 2021 roku.

Celem Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie jest promocja współczesnych naukowców polskich i polskiego pochodzenia, którzy swoją pracą krzewią polską naukę, kulturę i sztukę w świecie. Pragniemy wspierać obecność nauki polskiej na międzynarodowej arenie naukowej, jak również promować ją w świadomości Rodaków w kraju i poza jego granicami.

Konferencja Łączy Nas Nauka – Sympozjum Nauki Polskiej w Świecie to ważne wydarzenie, które ma za cel komunikację naukowców z różnych dziedzin z szeroką opinią publiczną. Innowacyjne osiągnięcia naukowe będą głównym tematem sesji z zakresu nauk ścisłych, inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Oprócz sesji naukowych odbędą się panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli polonijnych organizacji naukowych oraz instytucji wspierających rozwój nauki.

Zapraszamy do rejestracji i zgłaszania 20 minutowych referatów. Termin upływa 30 września 2021 r.

Więcej informacji na stronie:

www.wspolnotapolska.org.pl

 

Źródło: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”