Z inicjatywy Rady Dzielnicy Bojków miasta Gliwice, w ramach budżetu obywatelskiego, na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach Bojkowie doszło do powstania 4 tablic historycznych.

Na tablicach, poza częścią mówiącą o początkach powstania średniowiecznej wsi Bojków dawny Schonwald, znalazła się obszerna informacja o przybyciu Kresowian na Śląsk od 1945 r. oraz ich roli w tworzeniu nowego etapu miejscowości Bojków.

 Dodatkowo na tablicy umieszczono mapę z oderwaną częścią wschodnią II Rzeczpospolitą, gdzie umieszczono najważniejsze wiadomości.

Wielkim atutem tablicy są spisane drobiazgowo miasta, wsie i przysiółki, z których przybyli obywatele II Rzeczpospolitej jako wygnańcy na teren Gliwickiej osady przemianowanej na Bojków.

W powstanie tablic zaangażowani Byli Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Pan Sebastian Michałuszek, Członkowie Rady Dzielnicy Bojków oraz Pan Aleksander Smoliński – grafik, Pan Krzysztof Kruszyński twórca tekstu oraz badacz miejscowości kresowych, Pan Mieczysław Koszka także twórca tekstu, wykonawcą była firma Plex Pana Mirosława Marka.

Za: www.isakowicz.pl