W minioną niedzielę, 16 czerwca, przy gmachach byłego gimnazjum nr 5 przy ul. Piaski na Antokolu spotkali się absolwenci tej legendarnej, powstałej po wojnie pierwszej polskiej szkoły. Jak zwykle wspólne zdjęcie, a potem rozmowy w auli szkolnej dzisiejszej szkoły antokolskiej.

W auli zadedykowaliśmy nasze staropolskie 100 lat Irenie Szadurównej z okazji jej pięknego jubileuszu. Pogratulowaliśmy absolwentom promocji 1964 w związku z 60-leciem promocji.

Aula szkolna u wielu przybyłych budzi wspomnienia. Sylwia Steh, absolwentka z roku 1960 oraz jej koledzy klasowi Paweł Giedroyć i Władysław Podmostko przypominają jak to na tej scenie w dawnych latach pod kierunkiem niezapomnianej Pani Marii Czekotowskiej grali w sztuce Moliera.

Omawiano plany działalności na przyszły rok z uwzględnieniem jubileuszu 80-lecia gimnazjum, dziś im. Joachima Lelewela oraz wydanie zbioru poezji nieodżałowanej śp. Jadwigi Bębnowskiej w związku ze zbliżającym się stuleciem jej urodzin. Nadal temat opieki nad grobami byłych profesorów jest aktualny.

Państwo Krystyna i Henryk Nausewiczowie również byli naszymi gośćmi, jako wilnianie, którym wszystko co polskie jest ważne.

Ogromne podziękowanie składamy Marianowi Dźwinelowi, dyrektorowi Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie. O spotkaniu niech opowiedzą migawki z tego święta.

Autor: Krystyna Adamowicz,  Fot. Marian Dźwinel, Za: L24.lt