fotkaOrganizatorzy – Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół Mniejszości Narodowych oraz Komitety Strajkowe Szkół Mniejszości Narodowych – organizują kolejny wiec w obronie oświaty mniejszości narodowych, który odbędzie się 22 marca o godz. 15.00 przy Ambasadzie USA w Wilnie.

Organizatorzy akcji protestacyjnej twierdzą, że wiec nie jest skierowany przeciw komukolwiek, tylko jest organizowany w celu obrony uciskanego szkolnictwa mniejszości narodowych.

„USA są uważane za największego i najbardziej wpływowego obrońcę i gwaranta wartości demokratycznych i praw człowieka na świecie” – decyzję o zorganizowaniu pikiety przy amerykańskiej placówce dyplomatycznej tłumaczą organizatorzy wiecu. Przedstawiciele polskiej społeczności oświadczyli, że, jeśli dotychczasowe protesty nie przyniosą pożądanego efektu, będą organizowane kolejne.

Litewscy obywatele narodowości polskiej będą zabiegali u ambasadora USA o obronę oświaty mniejszości narodowych w Wilnie, wyrażą swój sprzeciw wobec prowadzonej przez obecną koalicję rządzącą w Wilnie polityki nacjonalistycznej, będą protestowali przeciwko dyskryminacji w innych dziedzinach, np. w procesie zwrotu własności i ziemi prawowitym właścicielom na Wileńszczyźnie.

Podczas pikiety mają być wygłoszone przemówienia przedstawicieli społeczności placówek oświatowych, szefowej amerykańskiej misji dyplomatycznej na Litwie ma być wręczona petycja z prośbą o przeciwdziałanie dyskryminacji i obronę praw mniejszości narodowych na Litwie.

Źródło: informacja organizatorów

  1. To skandaliczna sytuacja, że już minęły cztery długie lata od wprowadzenia Ustawy o oświacie. To są lata stracone dla naszych dzieci z powodu ignorancji i niekompetencji pracowników Ministerstwa Oświaty i Nauki. Taka jest polityka władz, która dąży do zlituanizowania naszych dzieci. Na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

  2. Z podziwem patrzę na wytrwałe zmagania rodaków z Litwy o obronę polskich fundamentów, bo szkoła to podstawa. Od wychowania młodzieży zależy przyszłość narodu i dlatego tak ważne jest, by ta nauka odbywała się w polskich szkołach i w polskim języku. Tylko wtedy uda się zachować ten unikalny charakter polskich Kresów.

  3. Innej opcji nie ma

    Nasze szkoły na pewno obronimy. Jeżeli nie dzisiaj, to jutro. Jeżeli nie jutro, to pojutrze. Innej opcji nie ma

  4. Będziemy walczyli do skutku o szkoły, bo przyszłość naszych dzieci jest gwarancją zachowania polskości na Litwie.

Comments are closed.