fotkaOrganizatorzy – Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie, Komitety Obrony Szkół Mniejszości Narodowych oraz Komitety Strajkowe Szkół Mniejszości Narodowych – organizują kolejny wiec w obronie oświaty mniejszości narodowych, który odbędzie się 22 marca o godz. 15.00 przy Ambasadzie USA w Wilnie.

Organizatorzy akcji protestacyjnej twierdzą, że wiec nie jest skierowany przeciw komukolwiek, tylko jest organizowany w celu obrony uciskanego szkolnictwa mniejszości narodowych.

„USA są uważane za największego i najbardziej wpływowego obrońcę i gwaranta wartości demokratycznych i praw człowieka na świecie” – decyzję o zorganizowaniu pikiety przy amerykańskiej placówce dyplomatycznej tłumaczą organizatorzy wiecu. Przedstawiciele polskiej społeczności oświadczyli, że, jeśli dotychczasowe protesty nie przyniosą pożądanego efektu, będą organizowane kolejne.

Litewscy obywatele narodowości polskiej będą zabiegali u ambasadora USA o obronę oświaty mniejszości narodowych w Wilnie, wyrażą swój sprzeciw wobec prowadzonej przez obecną koalicję rządzącą w Wilnie polityki nacjonalistycznej, będą protestowali przeciwko dyskryminacji w innych dziedzinach, np. w procesie zwrotu własności i ziemi prawowitym właścicielom na Wileńszczyźnie.

Podczas pikiety mają być wygłoszone przemówienia przedstawicieli społeczności placówek oświatowych, szefowej amerykańskiej misji dyplomatycznej na Litwie ma być wręczona petycja z prośbą o przeciwdziałanie dyskryminacji i obronę praw mniejszości narodowych na Litwie.

Źródło: informacja organizatorów

  1. To skandaliczna sytuacja, że już minęły cztery długie lata od wprowadzenia Ustawy o oświacie. To są lata stracone dla naszych dzieci z powodu ignorancji i niekompetencji pracowników Ministerstwa Oświaty i Nauki. Taka jest polityka władz, która dąży do zlituanizowania naszych dzieci. Na to nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

  2. Z podziwem patrzę na wytrwałe zmagania rodaków z Litwy o obronę polskich fundamentów, bo szkoła to podstawa. Od wychowania młodzieży zależy przyszłość narodu i dlatego tak ważne jest, by ta nauka odbywała się w polskich szkołach i w polskim języku. Tylko wtedy uda się zachować ten unikalny charakter polskich Kresów.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.