Zmarł biskup-senior diecezji kijowsko-żytomierskiej Jan Purwiński (19 listopada 1934 – 6 kwietnia 2021), który posługiwał duszpastersko na terenach Związku Radzieckiego, a po upadku ZSRR odbudowywał Kościół na terenie Ukrainy.

Pochodził z polskiej rodziny zamieszkałej na Inflantach. Formację kapłańską odbywał w seminarium w Rydze, święcenia przyjął w 1961 roku. Do roku 1977 posługiwała na Łotwie, a następnie udał się do Żytomierza, gdzie w miejscowej katedrze wspomagał schorowanego proboszcza. Odtąd swój los powiązał z Ukrainą. Tu służył i posługiwał wszystkim, którzy tego potrzebowali. W czasach komunistycznych był wielokrotnie zastraszany i przesłuchiwany przez służby bezpieczeństwa, zawsze zachowując niezłomną postawę. Był niestrudzonym pasterzem i świadkiem wiary, obrońcą ludzi i Kościoła, budowniczym wielu świątyń.

W 1981 roku został przez Watykan mianowany wikariuszem biskupim Ukrainy i Mołdawii, a w 1991 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem żytomierskim. W 1998 roku został pierwszym ordynariuszem nowopowstałej diecezji kijowsko-żytomierskiej. W 2011 roku ze względu na wiek złożył rezygnację z urzędu. Zaledwie miesiąc temu, 4 marca bieżącego roku, biskup Jan Purwiński obchodził 30 rocznicę święceń biskupich.

Był współinicjatorem ruchu polonijnego, obrońcą polskiej kultury, historii, dziedzictwa. W 2016 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

Biskup Purwiński w okresie Wielkiego Tygodnia, po zarażeniu koronawirusem, trafił do żytomierskiego szpitala. Zmarł 6 kwietnia, w roku jubileuszu 700-lecia istnienia diecezji kijowskiej.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Cześć Jego pamięci!