Ukraińskim szpitalom przekazano 25 nowych ambulansów zakupionych w ramach projektu realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pojazdy zakupiono ze środków UE. Przekazanie pojazdów i sprzętu odbyło się na placu przed Lwowską Obwodową Administracją Wojskową.

Karetki są zaopatrzone w najnowocześniejszy sprzęt i zapewniają możliwość przeprowadzenia zaawansowanych procedur medycznych, umożliwiających leczenie chorych i ratowanie życia. Ambulanse pomogą w zapewnieniu dostępu do opieki zdrowotnej na Ukrainie w czasie wojny w hromadach na wschodniej Ukrainy. Ogółem pomoc doraźna jest zbierana i dystrybuowana do 120 hromad, w których przed wojną mieszkało prawie 10 mln osób.

Łączna pomoc w projekcie humanitarym, który realizuje FSM w partnerstwie z BGK, ze środków UE to 10 mln euro. Projekt ma na celu wsparcie ludności cywilnej, a pomoc rozdawana jest do ok. 120 hromad. Poza ambulansami kupiono 335 ton żywności, 350 ton różnych detergentów, 120 tys pieluch dla dzieci i dorosłych, 1085 agregatów prądotwórczych, 400 defibrylatorów, 1100 stojaków na kroplówki, 25 000 apteczek „taktycznych”, 10 000 staz (opasek uciskowych), mnóstwo drobnych medycznych przedmiotów (igły, strzykawki, kroplówki etc.). Trwają zakupy zaawansowanego sprzętu – mobilne USG, EKG, respiratory, defibrylatory kliniczne. Ponadto trwa zakup sprzętu i odzieży strażackiej dla ok. 500 strażaków z 40 jednostek ochotniczych.

Na podst. informacji Ambasady RP w Kijowie (gov.pl)