W Warszawie w dniach 20 – 23 września odbyło się spotkanie głównych organizacji polonijnych. Szczególny charakter spotkania wynikał z faktu, że obchodzimy 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzień wcześniej odbył się Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii Świata, zwołany w celu zatwierdzenia nowego statutu organizacji. Rada zrzesza około 70 osób z około 50 krajów. Obradowało też dwunastoosobowe Prezydium Rady z udziałem prezes Teresy Berezowskiej oraz wiceprezesów Waldemara Tomaszewskiego i Heleny Miziniak.

V Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy, na który przybyło ponad 500 osób. poprzedziła Msza święta w intencji Ojczyzny. „W wierze i Ewangelii dostrzegajmy nadal skuteczne środki umacniania naszej miłości do Ojczyzny. W żaden inny sposób nie możemy służyć naszej Ojczyźnie i jej niepodległości, jak żyjąc zgodnie z Ewangelią” –powiedział w homilii bp Wiesław Lechowicz, delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej do Polonii. Po Mszy złożono wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Oficjalne otwarcie Zjazdu miało miejsce w Sali plenarnej Sejmu RP. „Polonia i Polacy za granicą współdefiniują polskie doświadczenie dziejowe, współtworzą polską tożsamość. Bez Was my tu, w kraju nie bylibyśmy sobą– podkreślił Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak zauważył: Szczególne miejsce w naszej tożsamości i sercach mają ci Polacy, którzy musieli emigrować, byli za Polskę deportowani oraz Ci, którzy nigdy nie opuścili Polski. Tylko na skutek wojennej zawieruchy przesunięte zostały granice, a oni znaleźli się we wrogim państwie.”

Uczestnicy Zjazdu spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. – Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce” – powiedział Prezydent. – „Dziękuję, że czujecie się Polakami i nimi jesteście.”

Akcentem artystycznym Zjazdu było wysłuchanie okazjonalnego koncertu „Nasza Niepodległa 1918 – 2018” w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.

W ramach Zjazdu odbyły się tematyczne Światowe Fora: Organizacji Polonijnych, Duszpasterstwa Polonijnego, Kultury Polonijnej, Nauki Polskiej poza Granicami, Edukacji Polonijnej, Sportu i Turystyki Polonijnej oraz Mediów Polonijnych.

Teresa Berezowska, przewodnicząca Rady Polonii Świata podniosła kwestię obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Zaznaczyła, że Zjazd to dobra okazja do pokazania działalności Polaków i Polonii, ich działania na rzecz obrony dobrego imienia Polski. Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych zaznaczył, iż kwestia obrony dobrego imienia Polski przewija się we wszystkich forach Zjazdu. Natomiast Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zwrócił uwagę na rolę, jaką odegrała Polonia w odzyskaniu niepodległości i podtrzymaniu polskości za granicą.

Obrady zakończyła uroczysta Msza święta w intencji Polonii i Polaków za granicą w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Comments are closed.