Poseł AWPL-ZCHR na Sejm Republiki Litwy Rita Tamašunienė oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają na konferencję „Szlaki pielgrzymkowe łączące Litwę i Polskę – teraźniejszość i perspektywy”.

Konferencja odbędzie się 5 października 2022 r., godz. 13.00, w Sali Konstytucyjnej Sejmu Republiki Litewskiej.

Eksperci z Litwy i Polski przedstawią szlaki pielgrzymkowe, omówią możliwości turystyki religijnej, tendencje rozwoju w przyszłości.

W kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa utrzymywanie dobrych stosunków międzynarodowych, w szczególności – dobrosąsiedzkich jest wyjątkowo ważne. Zależą one nie tylko od wysiłków dyplomatycznych każdego państwa, ale też gościnności, znajomości historycznego i kulturowego dziedzictwa sąsiednich państw. Podczas Konferencji, udział w której wezmą prelegenci z Polski i Litwy omówiona zostanie jedna z gałęzi turystyki – turystyka religijna i ruch pielgrzymkowy między Polską a Litwą, wspólne dziedzictwo duchowe/religijne obojga narodów, szlaki pielgrzymkowe łączące oba kraje, perspektywy rozwoju ruchu pielgrzymkowego.

Podczas konferencji o godz. 14.30 nastąpi otwarcie wystawy „Camino Misericordia – szlak Bożego Miłosierdzia” w Sejmowym Centrum dla Zwiedzających. Wystawa czynna od 3 do 7 października.

„Camino Misericordia” to projekt zainicjowany przez Sekretariat Bożego Miłosierdzia. Jego celem jest wyznaczenie samochodowego, rowerowego, a w przyszłości także pieszego szlaku łączącego miejsca związane z życiem i działalnością Apostołów Bożego Miłosierdzia od Krakowa do Wilna. Przenośna wystawa przedstawia główne miejsca znajdujące się na szlaku. Składa się ona z 14 przenośnych plansz o wymiarach 100×70 cm. Na poszczególnych planszach znajdują się zdjęcia oraz opisy w trzech językach (angielski, polski i litewski).

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Rejestracja (tylko na konferencję): https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37172&p2=2245

Organizatorzy: Poseł na Sejm RL Rita Tamašunienė, Instytut Polski w Wilnie.  Partner: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.