sejmKomisja Łączności z Polakami za Granicą wyraża głębokie zaniepokojenie kolejnymi problemami dotykającymi oświatę polską na Litwie.

Brak otwartego dialogu władz litewskich z przedstawicielami mniejszości polskiej oraz dalsze ograniczenia w dostępie do nauczania języka polskiego, stoją nie tylko w sprzeczności z traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 26 kwietnia 1994 roku, ale również stanowią dowód na łamanie standardów europejskich w zakresie traktowania mniejszości narodowych.

Nowelizacja ustawy o oświacie Republiki Litewskiej z dnia 17 marca 2011 roku uderzyła w oświatę polską na Litwie i utrudnia budowanie dobrych relacji między Polską a Litwą. Obecne problemy z akredytacją polskich szkół średnich mogą być dowodem na konsekwentny brak woli we wdrażaniu standardów europejskich w zakresie praw mniejszości narodowych.

Przytoczone powyżej fakty są tym bardziej bolesne, że Polska i Litwa są naturalnymi sojusznikami, a wspólna historia, obecne członkostwo w NATO oraz Unii Europejskiej obliguje oba kraje do wzajemnego poszanowania się w sferze politycznej, społecznej i kulturalnej.

Komisja Łączności z Polakami za Granicą apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych o intensyfikację rozmów ze stroną litewską w sprawie sytuacji mniejszości polskiej, oraz podjęcie jednostronnych działań mających na celu długofalowe wsparcie oświaty polskiej na Wileńszczyźnie.

Źródło: Sejm RP

 1. intensyfikację rozmów…
  gadanie, gadanie, gadanie, i tak od 26 lat, a sytuacja coraz gorsza.

 2. Wreszcie widzę nazwanie przez polski Sejm istoty sprawy po imieniu: Brak otwartego dialogu władz litewskich z przedstawicielami mniejszości polskiej (…) łamanie standardów europejskich (…) brak woli (…) , takie są oczywiste fakty. Oby wreszcie parlamentarzyści skutecznie wpłynęli na jak zwykle ospałą polską dyplomację, bo aż trudno uwierzyć, że na przykład mamy pełnoobsadową ambasadę w Wilnie. Długofalowe wsparcie oświaty polskiej na Wileńszczyźnie jest dziejową koniecznością.

 3. STOP dyskryminacji Polaków na Litwie!
  Polacy to rdzenni mieszkańcy Wileńszczyzny.
  Są od stuleci gospodarzami tej ziemi.
  Macierz jest im winna wszechstronne wsparcie.

Comments are closed.