We środę 20 marca w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Kresów Rzeczypospolitej z udziałem Prezesa Związku Polaków na Litwie europosła Waldemara Tomaszewskiego oraz przedstawicieli MSZ i organizacji kresowych. Posiedzenie poświęcone było sytuacji Polaków na Litwie, problemom z którymi zmaga się polska społeczność i znalezieniu sposobów na zatrzymanie dyskryminacji, której doświadcza polska mniejszość narodowa. Posiedzeniu przewodniczył prof. Andrzej Zapałowski, poseł na Sejm RP.

Poniżej przedstawiamy link do mocnego wystąpienia Prezesa ZPL i AWPL w obronie Polaków z Wileńszczyzny.

  1. Wilno – Warszawa, wspólna sprawa!
    Jesteśmy jednym Narodem. A Kresowiacy to ważna część tej wspólnoty.

  2. Bardzo dobra wypowiedź, dużo faktów o bieżącej sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie, szczególnie tematy oświatowe. Również przywołany przykład z Kowieńszczyzny który pokazuje, że poprzez bezwzględne działania władz litewskich liczna tamtejsza polska wspólnota (około 40 proc. mieszkańców) została zniszczona i zasymilowana. Taki też scenariusz chcieliby Litwini przeprowadzić również na Wileńszczyźnie. Oczywiście nigdy nie będzie naszej zgody na takie bezprawie.

Comments are closed.