Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela, zaś w ubiegłym tygodniu na Litwie przypadły święta zawodowe pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji. Właśnie od życzeń dla nauczycieli, pracowników socjalnych i funkcjonariuszy rozpoczęli 5 października, w poniedziałek, konferencję prasową europoseł, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Waldemar Tomaszewski i Wanda Krawczonok, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

„Gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego i mocnego zdrowia” – życzenia złożyła Wanda Krawczonok. „Z okazji święta zawodowego z całego serca przesyłam życzenia wszystkim nauczycielom, wykładowcom oraz pracownikom socjalnym, którzy wykonują niesłychanie ważną pracę. W naszym państwie nieraz brakuje uwagi dla tych zawodów, jednak mamy nadzieję, że sytuacja zmieni się na lepsze” – wyraził nadzieję Waldemar Tomaszewski.

Już pisaliśmy, że 1 października, we czwartek, litewski Sejm przyjął w pierwszym czytaniu projekt poprawki do ustawy, który zakłada wypłacanie emerytom tzw. trzynastej emerytury. „Jest to dobra wiadomość dla naszych emerytów, seniorów i nie tylko” – ocenia Wanda Krawczonok.

Starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR przypomniała, że klub parlamentarny jeszcze w 2017 r. zarejestrował odpowiedni projekt poprawki do ustawy. „Wówczas Departament Prawny zgłosił uwagi do projektu. Uwzględniliśmy je i złożyliśmy skorygowany projekt. Zgłosiliśmy jego nową redakcję” – podkreśliła poseł na Sejm.

Krawczonok zaznaczyła, że pierwszy projekt przyszłorocznego budżetu państwa trafi pod obrady Sejmu jeszcze bieżącej kadencji. „Z uwagi na fakt, że nasz projekt ustawy bezpośrednio wiąże się z budżetem, projekt przedstawiliśmy właśnie teraz” – wyjaśniła posłanka. „Jesteśmy zdania, że wskaźniki gospodarcze pozwalają nam na wyciągnięcie pomocnej dłoni osobom najbardziej potrzebującym, osobom, które przez całe życie pracowały i płaciły podatki. Uważamy, że powinniśmy promować zasady solidarności i dzielenia się” – o konieczności wypłacania 13. emerytury mówiła Wanda Krawczonok. Przewodniczący partii również wyraził zadowolenie z czwartkowej decyzji posłów.

„Również cieszę się z decyzji Sejmu o pozytywnym zaopiniowaniu naszej propozycji dotyczącej wypłacania emerytom 13. emerytury w wysokości 200 euro przed Bożym Narodzeniem. Jest to bardzo potrzebna decyzja, być może nieco spóźniona, nasi bowiem sąsiedzi, którzy notują podobne wskaźniki gospodarcze, już dawno wypłacają trzynastą emeryturę. My również mamy takie możliwości” – uważa Waldemar Tomaszewski.

Polityk nie krył dezaprobaty dla sposobu, w jaki media naświetliły propozycję wypłacania dla seniorów dodatku do emerytury przed świętami. „Z jakichś powodów za dużo radości w mediach nie było” – ocenił Tomaszewski, podkreślając, że propozycję AWPL-ZChR krytykowali przeróżni „eksperci”, którzy nie zgłębili tematu, przytaczali nieprawdziwe, a nawet kłamliwe fakty.

„Bardzo szeroko mówiono o tym, że jest to krok przedwyborczy. Nie jest to prawda. Stale dbamy o emerytów, to właśnie dzięki zabiegom naszej partii Sejm już uprawomocnił darmowe leki dla seniorów, tymczasem projekt ustawy o 13. emeryturze zarejestrowaliśmy jeszcze w 2017 r., tj. przed dwoma laty. Przez dwa lata zabiegaliśmy o to, by propozycja ta została włączona do porządku obrad parlamentu. Wraz z całą Litwą cieszymy się, że inicjatywa została przyjęta w pierwszym czytaniu. Jesteśmy przekonani, że propozycja zostanie przyjęta na wszystkich etapach stanowienia prawa i nasi emeryci przed świętami bożonarodzeniowymi otrzymają dodatkową emeryturę i nie będą w czasie świąt czuć się niczym ubodzy, jak to często, co stwierdzam z prawdziwym ubolewaniem, ma miejsce” – prognozuje Waldemar Tomaszewski.

Kampania wyborcza jest w opinii polityka aktywna, jednak zdaniem Tomaszewskiego zabrakło w niej debat na temat programów partii, a także omówienia głównych założeń programowych. Przewodniczący AWPL-ZChR poinformował, że partia wystąpiła z propozycją zorganizowania takich rozmów, jednak usłyszała jedynie odpowiedź, że nie będzie to temat interesujący dla odbiorców. „Ubolewamy zatem, że skandale i skandaliki są ciekawsze niż propozycje, które nie tylko włączamy do programu, ale również wcielamy w życie” – stwierdził lider ugrupowania.

Odnosząc się zaś do debat kandydatów do Sejmu RL zorganizowanych przez nadawcę LRT, Waldemar Tomaszewski określił je mianem „nieporozumienia”. Ubolewał, że w trakcie audycji na temat praworządności dziennikarka LRT nie zadała, dla przykładu, żadnego pytania dotyczącego tematu pracy sądów i innych instytucji praworządności, który to temat jest ważny dla obywateli naszego kraju.

Tomaszewski, reagując na przedwyborcze dziania wymierzone w AWPL-ZChR, powiedział, że konieczne jest zaostrzenie kontroli finansowania kampanii wyborczych.

„Nie wiadomo dlaczego osoby, które nawet nie są uczestnikami kampanii, pozwalają sobie na niekontrolowanie działania. Niedawno usilnie krytykowaliśmy proces wyborczy na Białorusi. Owszem, należy go doskonalić, zawiera bowiem on luki, ale w naszym kraju również nie wszystko jest w porządku” – ocenił przewodniczący AWPL-ZChR i podkreślił, że najczęstszym rodzajem naruszeń w trakcie wyborów są wykroczenia finansowe. Przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi na Litwie przepisami, jeśli w okresie wyborczym stwierdzone zostaje naruszenie natury niefinansowej, grozi za to kara administracyjna, jeśli zaś wykroczenie ma charakter finansowy – grozi za nie odpowiedzialność administracyjna i w poszczególnych przypadkach karna.

„Niestety na Litwie często pieniądze są decydującym czynnikiem. Te struktury, które mają więcej pieniędzy, mają odpowiednio większe wpływy w mediach nie tylko w okresie przedwyborczym, ale przez całą kadencję. Natomiast jeżeli uczestnik kampanii wyborczej, który niezgodnie z prawem wydał mniej niż 500 średnich miesięcznych wypłat, czyli 650 000 euro, nie grozi mu, o dziwo, odpowiedzialność karna. Takie prawo jest do zmiany i na pewno zajmiemy się tym” – zapewnił lider partii.

Waldemar Tomaszewski powiedział, że przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu kierowana przez niego partia znów jest atakowana właśnie przez tych, którzy żadnych finansowych rozliczeń nie przedstawiają.

„Obecnie mamy z tym do czynienia. Pewna osoba, która ma kanał telewizyjny, uprawia politykę, wydaje gazety, nie oznakowuje reklamy politycznej, atakuje nas i innych uczestników kampanii wyborczej – i nikt nie kontroluje jego przepływów finansowych. Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z rażącym naruszeniem, jednakże osobie tej nic nie grozi, najwyżej symboliczna kara. Tymczasem nie wiadomo, jakie tak naprawdę są źródła finasowania. Niewykluczone, że działalność tej osoby jest finansowana z zagranicy, z różnych funduszy sorosowskich i jemu podobnych, co, niestety, często ma miejsce, próbując w ten sposób wpłynąć na nasz światopogląd. Również poprzez te rażące finansowe nadużycia A. Tapinasa i kompanii mamy do czynienia z fundamentalną walką o wartości” – ocenił Tomaszewski.

Waldemar Tomaszewski poinformował, że przedstawiciele AWPL-ZChR zwrócili się w tej sprawie do Głównej Komisji Wyborczej i szeregu innych instytucji, jednakże do tej pory nie doczekali się żadnych odpowiedzi. Polityk ocenia ten stan rzeczy jako lukę prawną, powiedział, że podobne przedwyborcze skargi są rozpatrywane zbyt opieszale, tymczasem skarżone działania mogą mieć wpływ na wynik wyborów.

Jak się dowiedział portal L24, w związku z rażącym łamaniem prawa przez A. Tapinasa Generalna Prokuratora przekazała cały materiał do policji, która prowadzi śledztwo, natomiast GKW jutro ma ogłosić swoją decyzję w tej sprawie kompromitującej uczciwy proces wyborczy na Litwie.

za L24.lt

  1. Żadna wspólnota polska na świecie nie jest tak dobrze zorganizowana jak Polacy na Litwie. Nawet 10-milionowa wspólnota polska w Stanach Zjednoczonych czy 2-milinowa w Niemczech nie ma tylu przedstawicieli, nie ma w ogóle przedstawicieli na szczeblach władzy, nie mówiąc już o współuczestniczeniu w rządzeniu państwem. Dlatego program Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin bazuje przede wszystkim na kwestiach związanych z podkreśleniem chrześcijaństwa, z podkreśleniem wartości rodziny, z podkreśleniem dbania o najsłabszych członków społeczeństwa. To się dzieje w myśl maksymy św. Augustyna: >>Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu<<. To jest główne motto działalności AWPL-ZChR, tej polskiej partii na Litwie.

  2. Sprawiedliwość społeczna.
    Wartości chrześcijańskie.
    Jednoczenie ludzi.
    Z takimi hasłami AWPL-ZChR idzie do wyborów.

  3. Działalność AWPL-ZChR oraz jej program wyborczy jest oparty na chrześcijaństwie, na wartościach rodziny oraz na dbaniu o najsłabszych członków społeczeństwa. To prawdziwy wyjątek na litewskiej scenie politycznej. Akcja Wyborcza Polaków łączy wszystkich ludzi dobrej woli, bez dzielenia na narodowość, wyznanie czy status materialny.

  4. Cała działalność AWPL-ZCHR jest skierowana na poprawę losu ludzi, szczególnie tych znajdujących się w trudnym położeniu.

Comments are closed.